Знайти документ

Кількість назв:3596

 
Знайдено 148 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У11Удінцев В. А. Руське гірничоземельне право / за заг. ред. Гриценка І. С. - Київ, 2009. - 231 с. - (Правнича думка Університету Святого Володимира).1Держава і право  У корзину
2У11У кольорах "помаранчевої революції". - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2007. - 308 с.1Політика  У корзину
3У31Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки : (колективна монографія) / за ред. Л. М. Чернелевського. - Київ : НУХТ, 2013. - 2015 с.*1Економіка  У корзину
4У44Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V - сер. VІІ в.). - Москва : Наука, 1989. - 320 с. 0Історія  У корзину
5У45Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали (2001-2009 рр). - 5-е вид., допов. і перероб. - Київ : Самміт-Книга, 2010. - 143 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 6. - Стп. 545-640 : іл. - Зміст: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз.4Художня література  У корзину
7У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 24 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2015. - 253 с.1Мистецтво  У корзину
8У45Українка, Леся. Зібрання творів. У 12 т. Т. 6. Драматичні твори (1911-1913) ; Переклади драматичних творів. - Київ : Наук. думка, 1977. - 415 с.1Художня література  У корзину
9У45Українська літературна енциклопедія. Т. 2. Д-К. - Київ : УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. - 576 с. *3Філологічні науки  У корзину
10У45Українка, Леся. Зібрання творів. У 12 т. Т. 8. Літературно-критичні та публіцистичні статті. - Київ : Наук. думка, 1977. - 319 с.1Художня література  У корзину
123456789101112131415