Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 34 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ю14Ювелирное искусство и материальная культура : семинар : тез. докл. участников 16-го коллоквиума (15-20 окт. 2007). - Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. - 150 с.1Мистецтво  У корзину
2Ю14Ювенальна юстиція в Україні: комент. та аналіз діючого законодавства ; Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами) ; Словник-довідник з ювенальної юстиції / за заг. ред. В. С. Зеленецького та Н. В. Сібільової. - Харків : Страйд, 2006. - 784 с.2Держава і право  У корзину
3Ю14Ювілейний альманах Українського Братського Союзу з нагоди 75-ліття, 1910-1985 / ред Д. Корбутяк. - Scranton : Укр. Брат. Союз, [1985]. - 304 с.1Історія  У корзину
4Ю15Югов, В. Т. Волшебный знак : стихи разных лет. - Киев : Поэзия, 2006. - 166 с.1Художня література  У корзину
5Ю15Югов, В. Т. Адам и Вера : повести, новеллы. - Киев, 2004. - 112 с.0Художня література  У корзину
6Ю15Югов, В. Т. Обманутые поколения : (Стихи разных лет) : избранное. - Киев : Альтерпрес, 2009. - 304 с.1Художня література  У корзину
7Ю15Югов, В. Литературные имена : (Портреты, исследования, судьбы и время). - Киев : Поэзия, 2006. - 184 с.1Філологічні науки  У корзину
8Ю16Юдкін, І. М. Формування визначників української культури : культурол. студії. — Київ : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2008. — 182, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Ю16Юдін, В. І. Основи роботи з Microsoft Excel XP : навч. посіб. / В. І. Юдін, В. С. Рижиков, В. В. Ровенська. - Київ : Центр учбов. літ., 2007. - 272 с.0Техніка  У корзину
10Ю20Юзовский, Ю. О театре и драме. В 2 т. Т. 1. Статьи. Очерки. Фельетоны. - Москва : Искусство, 1982. - 478 с.1Мистецтво  У корзину
1234