Знайти документ

Кількість назв:2796

 
Знайдено 66 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш15Шагинян, М. С. Иозеф Мысливечек. - Москва : Мол. гвардия, 1983. - 367 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 9 (450)).0Мистецтво  У корзину
2Ш18Шалата, М. Й. Юрій Федькович : життевий і творчий шлях. - Київ : Дніпро, 1984. - 239 с. 0Філологічні науки  У корзину
3Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 1. Операции на пищеводе, желудке и кишечнике / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2003. — 339 с. : ил.5Медицина  У корзину
4Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 2 Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наружных грыжах живота / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2005. — 287 с. : ил. 5Медицина  У корзину
5Ш24Шаповал, Ю. І. Михало Грушевський / Ю.І.Шаповал, І.В.Верба ; [під заг. ред. В.А.Смолія]. — Київ : Вид. дім «Альтернативи», 2005. — 351 с. : іл. — (Особистість і доба). *1Історія  У корзину
6Ш24Шаповалов, Г. Походження українського тризуба, або як поєдналися якір і хрест. - Запоріжжя, 1992. - 19 с. [*]1Історія  У корзину
7Ш35Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. - Київ : Знання-Прес, 2003. - 444 с. - (Вища освіта ХХІ століття).0Економіка  У корзину
8Ш37Тарас Шевченко в критиці. У 2 т. Т. 1. Прижиттєва критика (1839–1861) / за заг. ред. Григорія Грабовича. — Київ : Критика, 2013. — LVIII, 803 с. *2Філологічні науки  У корзину
9Ш37Шевчук, В. І. Олесь Досвітній : до 100-річчя від дня народж. - Київ, 1991. - 32 с. 1Філологічні науки  У корзину
10Ш37Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 6. Листи ; Дарчі та власницькі написи ; Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. - Київ : Наук. думка, 2003. - 632 . 3Художня література  У корзину
1234567