Знайти документ

Кількість назв:3414

 
Знайдено 129 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У11Удінцев В. А. Руське гірничоземельне право / за заг. ред. Гриценка І. С. - Київ, 2009. - 231 с. - (Правнича думка Університету Святого Володимира).^1Держава і право  У корзину
2У11У кольорах "помаранчевої революції". - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2007. - 308 с.2Політика  У корзину
3У44Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V - сер. VІІ в.). - Москва : Наука, 1989. - 320 с. 0Історія  У корзину
4У45Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали (2001-2009 рр). - 5-е вид., допов. і перероб. - Київ : Самміт-Книга, 2010. - 143 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 6. - Стп. 545-640 : іл. - Зміст: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз.4Художня література  У корзину
6У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 24 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2015. - 253 с.1Мистецтво  У корзину
7У45Українська літературна вимова і наголос : словник-довідник : близько 50 000 слів. - Київ :Наук. думка, 1973. - 724 с. 0Філологічні науки  У корзину
8У45Українська література у портретах і довідках : Давня літ. - літ. ХІХ ст. : довідник. - Київ : Либідь, 2000. - 360 с.0Філологічні науки  У корзину
9У45Українсько-австрійські зустрічі = Ősterreichisch – ukrainische Begegnungen / [А. Каппелер та ін.]. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. — 346 с.*1Історія  У корзину
10У45Українська наукова термінологія. Природничі науки : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 2 листоп. 2012 р. № 4 / НАН України, Наук.-вироб. підприємство ”Вид-во ”Наук. думка” НАН України”. — Київ : Наук. думка, 2012. - 101 с.148Філологічні науки  У корзину
12345678910111213