Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 182 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У11Удінцев В. А. Руське гірничоземельне право / за заг. ред. Гриценка І. С. - Київ, 2009. - 231 с. - (Правнича думка Університету Святого Володимира).0Держава і право  У корзину
2У11У кольорах "помаранчевої революції". - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2007. - 308 с.1Політика  У корзину
3У25Углеродные наноматериалы: электронное строение и процессы структурообразования / Я. В. Зауличный, С. С. Петровская, Е. А. Грайворонская, Ю. М. Солонин ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. М. Францевича. — Киев : Наук. думка, 2012. — 276, [1] с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
4У26Угорські сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1595-2014) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик. - Київ, 2017. - 224 с.2Сільське та лісове господарство   У корзину
5У33Ужгородські словацькі наукові читання: історія, культура, політика, право : наук. зб. : 13 лют. 2014 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т [та ін. ; редкол: Лендьел М. та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2014. — 189, [1] с. : іл., табл.1Історія  У корзину
6У44Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V - сер. VІІ в.). - Москва : Наука, 1989. - 320 с. 0Історія  У корзину
7У45Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали (2001-2009 рр). - 5-е вид., допов. і перероб. - Київ : Самміт-Книга, 2010. - 143 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 6. - Стп. 545-640 : іл. - Зміст: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз.4Художня література  У корзину
9У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 24 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2015. - 253 с.1Мистецтво  У корзину
10У45Українка, Леся. Зібрання творів. У 12 т. Т. 6. Драматичні твори (1911-1913) ; Переклади драматичних творів. - Київ : Наук. думка, 1977. - 415 с.1Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819