Знайти документ

Кількість назв:2796

 
Знайдено 77 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т13Тагор, Рабіндранат. Садівничий : поезії та драма / пер. з бенгалі й англ., передм., комент. Леся Танюка. - Київ : Дніпро, 2001. - 192 с.0Художня література  У корзину
2Т14Тайлор, Э. Б. Первобытная культура. — Москва : Политиздат, 1989. — 573 с. — (Библиотека атеистической литературы). 0Релігія  У корзину
3Т14Тайна имени : сборник. - Харьков : Торсинг, 1996. - 608 с.0Психологія  У корзину
4Т18Танюк, Л. С. Мар’ян Крушельницький : Школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом. — Київ : Либідь, 2007. — 359 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
5Т19Тарнашинська, Л. Презумпція доцільності : абрис сучас. літературознав. концептології. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2008. - 534 с.3Філологічні науки  У корзину
6Т19Тарасов, Б. Н. Паскаль. - Москва : Мол. гвардия, 1979. - 334 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 15 (599)). 0Природничі науки  У корзину
7Т21Тарнавський, Ю. 6x0 : драм. твори. — Київ : Родовід, 1998. — 359 с. 26Художня література  У корзину
8Т21Тароцци, Д. Верди / сокр. пер. с итал. И. Константиновой. - Москва : Мол. гвардия, 1984. - 352 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 8 (648)).1Мистецтво  У корзину
9Т23Татаркевич, В. Історія філософії. Т. 1. Антична і середньовічна філософія. – Львів : Монастир Монахів Студійс. Уставу, Вид. відділ “Свічадо”, 1997. – 455 с. 1Філософські науки  У корзину
10Т23Татаркевич, В. Історія шести понять : Мистецтво ; Прекрасне ; Форма ; Творчість ; Відтворництво ; Естетичне переживання : пер. з пол. – Київ : Юніверс, 2001. – 368 с. 1Філософські науки  У корзину
12345678