Знайти документ

Кількість назв:3414

 
Знайдено 90 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т12Табенська, Т. В. Хімія : для студ.-іноземців : підручник. [у 4 ч.] Ч. 1. Загальна хімія . — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2011. — 384 с. : іл., табл.*0Природничі науки  У корзину
2Т13Тагор, Рабиндранат. Стихотворения ; Рассказы ; Гора : пер. с бенгал. - Москва : Худож. лит., 1973. - 783 с. - (Библиотека всемирной литературы).1Художня література  У корзину
3Т13Тагор, Рабіндранат. Садівничий : поезії та драма / пер. з бенгалі й англ., передм., комент. Леся Танюка. - Київ : Дніпро, 2001. - 192 с.0Художня література  У корзину
4Т14Тайлор, Э. Б. Первобытная культура. — Москва : Политиздат, 1989. — 573 с. — (Библиотека атеистической литературы). 0Релігія  У корзину
5Т14Тайна имени : сборник. - Харьков : Торсинг, 1996. - 608 с.0Психологія  У корзину
6Т18Танюк, Л. С. Мар’ян Крушельницький : Школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом. — Київ : Либідь, 2007. — 359 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
7Т19Тарнашинська, Л. Презумпція доцільності : абрис сучас. літературознав. концептології. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2008. - 534 с.3Філологічні науки  У корзину
8Т19Тарасов, Б. Н. Паскаль. - Москва : Мол. гвардия, 1979. - 334 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 15 (599)). 0Природничі науки  У корзину
9Т21Тарнавський, Остап. Сотня сонетів. - Філядельфія ; Торонто : Об’єднання Укр. Письменників "Слово", 1984. - 104 с. ۩ ᴹᴷᴼ1Художня література  У корзину
10Т21Тарнавський, Ю. 6x0 : драм. твори. — Київ : Родовід, 1998. — 359 с. 26Художня література  У корзину
123456789