Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 131 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р12Рабле, Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль : пер. с фр. - Москва : Худож. лит., 1973. - 783 с. - (Библиотека всемирной литературы).0Художня література  У корзину
2Р12Рабинович Д. А. Портреты пианистов : К.Игумнов, Г.Нейгауз, В.Софроницкий, Г.Гинзбург, Л.Оборин, Э.Гилельс, М.Гринберг, С.Рихтер. - Москва : Сов. композитор, 1970. - 280 с.0Мистецтво  У корзину
3Р15Радчик, Р. В. Журналістський фах: інформаційні жанри : навч. посіб. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 271 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Р15Радуга : журн. худож. лит. и обществ. мысли. — Киев : Журнал ”Радуга”, 1963-. 2004: № 1, № 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11-12.7Журнали  У корзину
5Р15Радуга : журн. худож. лит. и обществ. мысли. — Киев : Журнал ”Радуга”, 1963-. 2005: № 1, № 2, № 3, № 4.4Журнали  У корзину
6Р15Радишевський, Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. - Київ, 2010. - 620 с. - (Київські полоністичні студії. Т. 17).2Філологічні науки  У корзину
7Р15Радевич-Винницький, Я. Етикет і культура спілкування. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.0Філософські науки  У корзину
8Р15Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : док. ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін ; НАН України [та ін.]. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2009. — 1310 с. : табл. — (Більше не таємно; т. 3).1Історія  У корзину
9Р15Радченко, О. М. Теорія ймовірностей : навч. посіб. - 2-е вид., випр. та допов. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 135 с.0Природничі науки  У корзину
10Р15Радзієвська, Л. К. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник. — Київ : Юрінком Інтер, 2000. — 525 с.1Держава і право  У корзину
1234567891011121314