Знайти документ

Кількість назв:2487

 
Знайдено 76 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н12На грани тысячелетий : Мир и человек в искусстве XX в. — Москва : Наука, 1994. — 272 с. : фотоил. 0Мистецтво  У корзину
2Н12На пути к познанию непроявленного мира : К развитию физики и теории физ. вакуума. Пр-во избыточ. энергии / И.М.Федоткин, И.Ю.Бурляй, Р.И.Бельцов, Ю.И.Бурляй. — Київ : Техніка, 2005. — 354 с. : ил., табл. 1Природничі науки  У корзину
3Н15Навчання і виховання учнів 3 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. - Київ : Почат. шк., [2004]. - 510 с. : іл., табл.205Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Н15Навои, Алишер. Поэмы : пер. со староузб. - Москва : Худож. лит., 1972. - 815 с. - (Библиотека всемирной литературы).2Художня література  У корзину
5Н16Нагорна, Л. П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал. - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2014. - 382 с. 2Політика  У корзину
6Н16Нагачевський, А. Побутові танці канадських українців. - Київ : Родовід, 2001. - 189 с.8Мистецтво  У корзину
7Н17Надор, Тамаш. Если бы Лист вел дневник... - Будапешт : Корвина, 1988. - 349 с.1Мистецтво  У корзину
8Н17Наєнко, М. К. Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідж. - Київ : Просвіта, 2013. - 736 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).3Філологічні науки  У корзину
9Н17Наєнко, М. К. Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. - Київ : Академія, 2010. - 515 с. - (Альма-матер).1Філологічні науки  У корзину
10Н17Надтеречный, С. О Чечне, любви и жизни : Поэзия, проза, заметки разных лет. — Киев : Наук. думка, 2002. — 480 с.1Художня література  У корзину
12345678