Знайти документ

Кількість назв:4166

 
Знайдено 159 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н12На нашій, на своїй землі : Антол. різномов. поезії України. Кн. 1 / [упоряд. А. К. Мойсієнко]. - Київ : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. — 350 с.^3Художня література  У корзину
2Н12На нашій, на своїй землі : Антол. різномов. поезії України. Кн. 2 / [упоряд. А. К. Мойсієнко]. - Київ : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. — 413 с.^3Художня література  У корзину
3Н12На пути к познанию непроявленного мира : К развитию физики и теории физ. вакуума. Пр-во избыточ. энергии / И.М.Федоткин, И.Ю.Бурляй, Р.И.Бельцов, Ю.И.Бурляй. — Київ : Техніка, 2005. — 354 с. : ил., табл. 0Природничі науки  У корзину
4Н14Набоков, В. В. Стихотворения. - Москва : Мол. гвардия, 1991. - 222 с. - (ХХ век: поэт и время).*1Художня література  У корзину
5Н15Навчання і виховання учнів 3 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. - Київ : Почат. шк., [2004]. - 510 с. : іл., табл.204Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н15Навои, Алишер. Поэмы : пер. со староузб. - Москва : Худож. лит., 1972. - 815 с. - (Библиотека всемирной литературы).2Художня література  У корзину
7Н16Нагорна, Л. П. Політична мова і мовна політика. Діапазон можливостей політичної лінгвістики / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — Київ : [Світогляд], 2005. — 315 с.1Філологічні науки  У корзину
8Н16Награда за лучшие яблоки : фр. народ. сказки / в пер. М. Яснова. — Киев : Грани-Т, 2007. — 80 с. : ил.^50Художня література  У корзину
9Н16Нагаєвський, І. Історія української держави двадцятого століття. - Київ : Укр. письменник, 1993. - 413 с.*1Історія  У корзину
10Н16Нагорна, Л. П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал. - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2014. - 382 с. 0Політика  У корзину
12345678910111213141516