Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 134 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н12На нашій, на своїй землі : Антол. різномов. поезії України. Кн. 1 / [упоряд. А. К. Мойсієнко]. - Київ : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. — 350 с.1Художня література  У корзину
2Н12На нашій, на своїй землі : Антол. різномов. поезії України. Кн. 2 / [упоряд. А. К. Мойсієнко]. - Київ : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. — 413 с.1Художня література  У корзину
3Н12На пути к познанию непроявленного мира : К развитию физики и теории физ. вакуума. Пр-во избыточ. энергии / И.М.Федоткин, И.Ю.Бурляй, Р.И.Бельцов, Ю.И.Бурляй. — Київ : Техніка, 2005. — 354 с. : ил., табл. 0Природничі науки  У корзину
4Н14Набоков, В. В. Круг : Поэт. произведения ; Рассказы. - Ленинград : Худож. лит., 1990. - 544 с.0Художня література  У корзину
5Н15Навчання і виховання учнів 3 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. - Київ : Почат. шк., [2004]. - 510 с. : іл., табл.204Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н15Навои, Алишер. Поэмы : пер. со староузб. - Москва : Худож. лит., 1972. - 815 с. - (Библиотека всемирной литературы).2Художня література  У корзину
7Н16Нагорна, Л. П. Політична мова і мовна політика. Діапазон можливостей політичної лінгвістики / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — Київ : [Світогляд], 2005. — 315 с.1Філологічні науки  У корзину
8Н16Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство : зб. наук. пр. - Київ : НАКККіМ, 2013. - 336 с. *d*1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н16Нагорна, Л. П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал. - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2014. - 382 с. 1Політика  У корзину
10Н16Нагачевський, А. Побутові танці канадських українців. - Київ : Родовід, 2001. - 189 с.10Мистецтво  У корзину
1234567891011121314