Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 17 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж51Желіховська, Н. С. Сучасна українська публіцистика. Теорія і практика : навч. посіб. / Н. С. Желіховська, В. В. Різун. - 2-е вид., перероб і допов. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2016. - 158 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Ж59Жеребкін, В. Є. Логіка : підручник. - ;-е вид., випр. - Київ : Знання, 2001. - 255 с. 0Філософські науки  У корзину
3Ж59Жеребкін, В. Є. Логіка : підруч. для юрид. вузів і ф-тів. - Харків : Основа, 1995. - 256 с. 1Філософські науки  У корзину
4Ж66Жива бібліотека ”Ініціативи розмаїття” : посіб. для організаторів / [Луа Потт’є]. — Київ : Інжиніринг, 2010. — 39 с. : іл.*0Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Ж71Жизнь животных. В 7 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. - Т. 6. Птицы / под ред. В. Д. Ильичева, А. В. Михеева. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Просвещение, 1986. - 527 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
6Ж72Жиленко, І. В. Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври ХІ-ХІІІ ст. - Київ : Києво-Печер. лавра, 1995. - 84 с.*1Історія  У корзину
7Ж74Житник, В. К. Поезія Антоніна Сови : розвиток поет. майстерності. - Київ : Вища шк., 1975. - 168 с. 1Філологічні науки  У корзину
8Ж74Життя і смерть Редактора : кн. пам’яті Бориса Дерев’янка. - Одеса : Прес-кур’єр, 2015. - 352 с. - (Золоті імена української журналістики ; Вип. 5).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Ж79Жоль, К. К. Вступ до сучасної логіки : навч. посіб. – Київ : Либідь, 2002. – 151 с. 3Філософські науки  У корзину
10Ж79Жолдак, Б. О. Яблука з райського саду : оповідання і мініповісті. — Київ : Преса України, 2013. — 335 с. -1Художня література  У корзину
12