Знайти документ

Кількість назв:2796

 
Знайдено 37 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е16Евріпід. Трагедії / пер. з давньогрец. А. Содомори та Б. Тена. - Київ : Основи, 1993. - 448 с. * 1Художня література  У корзину
2Е20Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі і етапами її тектоно-магматичної активізації : зб. наук. пр. - Київ : УкрДГРІ, 2008. - 304 с.1Природничі науки  У корзину
3Е36Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год : сб. науч. тр. – Ленинград : Наука, 1978. – 296 с.1Філологічні науки  У корзину
4Е36Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. – Санкт-Петербург : Гуманит. агентство "Акад. проект", 1993. – 351 с.1Філологічні науки  У корзину
5Е36Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год : сб. науч. тр. – Ленинград : Наука, 1984. – 253 с.1Філологічні науки  У корзину
6Е45Екологічний атлас Києва / Київ. міськрада. Упр. охорони навколиш. природ. середовища виконав. органу Київради (Київ. міськдержадмін.); ред.-уклад. Приходько В.Ф.; авт. фотогр.: Бекешко В. та ін.— 2-е вид., допов. — Київ : ТОВ «Агентство Інтермедіа», 2006. — 1 атл. (60, [1] с., включ. обкл.) : кольор., текст, іл. 77Природничі науки  У корзину
7Е50Електронні видання : довідник / уклад. Т. Ю. Киричок. - Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - 400 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Е51Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Т. 2. - Київ, 2006. - 580 с. 1Політика  У корзину
9Е51Елин, Е. Я. Атлас растений-индикаторов лесов Украины / Е. Я. Елин, Г. И. Мещеряков. - Киев : Урожай, 1973. - 287 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
10Е51Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Т. 1. - Київ, 2006. - 492 с. 1Історія  У корзину
1234