Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 49 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Я60Ян, В. Г. Чінгісхан : роман : пер. з рос. - Київ : Веселка, 1991. - 334 с. *1Художня література  У корзину
2Я65Янушкевич, А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1985. - 285 с. 0Філологічні науки  У корзину
3Я65Янссон, Туве. Вибране : пер. зі швед. - Львів : Літопис, 2004. - 192 с.-1Художня література  У корзину
4Я65Янссон, Туве. Волшебная зима ; В конце ноября : пер. со швед. - Санкт-Петербург : АСТА-ПРЕСС LTD, 1992. - 240 с. : ил.0Художня література  У корзину
5Я70Японські народні казки : для мол. шк. віку / упоряд., вступ. слово та переказ з япон. І. Дзюба ; мал. О. Михайлової-Родіної. — 2-е вид., зі змін. — Київ : Веселка, 2017. — 150, [1] с. : іл. — (Казки народів світу).*0Художня література  У корзину
6Я70Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики / уклад. Еґава Х., Кобелянська О. - Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2016. - 420 с.0Філологічні науки  У корзину
7Я72Яременко, М. І. Квазілінійні рівняння та нелінійні напівгрупи стиску / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2013. — 201 с.1Природничі науки  У корзину
8Я75Ярмоленко, П. М. Панас Ярмоленко: портрет мого краю : [Альбом]. — Київ : Родовід, 2006. — 101 с. : іл. - (Наївне мистецтво України). 0Мистецтво  У корзину
9Я76Яроцкая, Г. С. Деловая коммуникация : этикет и протокол : учеб. пособие. – Одесса : Астропринт, 2006. – 200 с.1Філософські науки  У корзину
10Я76Яровий Валерій Іванович : (до 60-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. славіст. ун-т ; [уклад. Руккас А.О.]. — Київ, 2006. — 49 с. : іл.1Історія  У корзину
12345