Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 35 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ю74Юрківський, В. М. Регіональна економічна і соціальна географія : зарубіжні країни : підруч. для студентів геогр. спец. вищ. закл. освіти. - 2-е вид. - Київ : Либідь, 2001. - 416 с.7Економіка  У корзину
2Ю74Юркевич, П. Д. Вибране. — Київ : Абрис, 1993. — 396, [1] с. — (Бібліотека часопису «Філософія і соціологічна думка». Сер. «Українські мислителі»)1Філософські науки  У корзину
3Ю94Юхимович, В. Ім’я за ім’ям. Не хіт-парад, не шоунізм, а ніби й не хрестоматія... : [зб. віршів]. - Київ, 2005. - 386 с. *0Художня література  У корзину
4Ю94Юцевич, Ю. Е. Словарь музыкальных терминов. - Киев : Муз. Україна, 1988. - 263 с. 0Мистецтво  У корзину
5Ю94Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля : Зб. наук. пр. за підсумками всеукр. наук.-практ. конф. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т та ін. — Кам’янець-Подільський, 2004. — 179 с. : іл., табл.1Історія  У корзину
6Ю94Юрченко, В. Приречена держава приреченого народу? / Василь Юрченко. - Львів : Апріорі, 2015. - 80 с.0Держава і право  У корзину
7Ю95Юшин, П. Ф. Сергей Есенин : Идейно-творч. эволюция. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. - 477 с. ^1Філологічні науки  У корзину
8Ю98Ющенко, О. Я. Уклоняюсь Вам... : поезії. - Київ : Фенікс, 2006. - 304 с.0Художня література  У корзину
9Ю98Ющенко, В. А. До нації : вибр. промови. - Київ : НІСД, 2010. - 464 с.1Політика  У корзину
10Ю98Ющенко, В. А. Голос нації. - Київ : Укр. клуб, 2009. - 58 с.1Політика  У корзину
1234