Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 125 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш62Шингарев, В. П. Смех сквозь слезы : выбр. места из кн. "А у нас во дворе". - Киев : [Вид-во Соломії Павличко ”Основи”], 2013. - 176 с. 0Художня література  У корзину
2Ш65Шишов, А. В. Витте. Финансовый гений последних Романовых. - Москва : Вече, 2004. - 432 с. - (Досье без ретуши).0Історія  У корзину
3Ш65Иван Иванович Шишкин : переписка, дневник, современники о художнике. - Ленинград : Искусство, 1978. - 463 с. : ил. - (Мир художника).1Мистецтво  У корзину
4Ш66Шкляр, С. В. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами антимонопольного комітету України : монографія. - Київ : Юстініан, 2015. - 200 с. 0Держава і право  У корзину
5Ш66Шклярский, Альфред. Таинственное путешествие Томека : пер. с пол. - Киев : Оберіг, 1992. - 272 с.1Художня література  У корзину
6Ш66Шкандрій, М. Модерністи, марксисти і нація : укр. літ. дискусія 1920-х рр. : пер. з англ. - 2-е вид. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 382 с.2Філологічні науки  У корзину
7Ш66Шклярский, Альфред. Томек на тропе войны : пер. с пол. - Киев : Оберіг, 1992. - 249 с.0Художня література  У корзину
8Ш67Школа та батьки. Навчаємо співпраці : [посібник] / [упоряд. М. К. Голубенко]. — Київ : Шк. світ, 2009. — 128 с. : табл. — (Бібліотека ”Шкільного світу”).0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Ш68Шлезингер, Артур М. Циклы американской истории : пер. с англ. - Москва : Прогресс, 1992. - 687 с.1Історія  У корзину
10Ш71Шмаль, С. Г. Військова топографія : підручник. - Київ : Вид. Паливода А. В., 2003. - 280 с.0Військова наука  У корзину
12345678910111213