Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 125 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш49Шереметьєв, І. І. Райдужні рибки. - Київ : Час, 1993. - 128 с. : іл. 0Сільське та лісове господарство   У корзину
2Ш49Шерер, Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії : пер. з фр. - Київ : Укр. письменник, 1994. - 311 с.0Історія  У корзину
3Ш49Шерех, Ю. Третя сторожа : Література. Мистецтво. Ідеології. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1991. - 455 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Ш50Шевчук, П. І. Соціальна політика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — Львів : Світ, 2003. — 399 с. : іл., табл. ^1Суспільні науки в цілому  У корзину
5Ш50Шершеневич, Г. Ф. История философии права. - СПб. : Лань, 2001. - 528 с. - (Мир культуры, истории и философии).1Філософські науки  У корзину
6Ш56Шиденко, В. А. Избранные работы по истории Киево-Печерской лавры / В. А. Шиденко ; [подгот. текста и ред. Т. Белоусовой, Н. Свешниковой]. — Київ : НКПІКЗ : Фенікс, 2008. — 254, [1] с. : ил., табл.^100Релігія  У корзину
7Ш58Шиллер, Ф. Драмы ; Стихотворения : [пер. с нем.] - Москва : Худож. лит., 1975. - 862 с. - (Библиотека всемирной литературы). 0Художня література  У корзину
8Ш59Шилов, К. В. Борисов-Мусатов. - Москва : Мол. гвардия, 1985. - 336 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 13 (660)).1Мистецтво  У корзину
9Ш59Шилов, Ю. О. Брама безсмертя. - Київ : Ред. журн. "Укр. світ", 1994. - 384 с.0Історія  У корзину
10Ш62Шингарев, В. П. Не убий! (Москаль и бандеровцы) : док. повесть / Владимир Шингарев. — Киев : Вид-во Соломії Павличко ”Основи”, 2012. — 157, [2] с.1Художня література  У корзину
12345678910111213