Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 128 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш39Шейко, В. М. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / Шейко В., Лєвіна В. – Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2010. – 207 с.2Філософські науки  У корзину
2Ш39Шейнман-Топштейн, С. Я. Платон и ведийская философия. - Москва : Наука, 1978. - 199 с. 0Філософські науки  У корзину
3Ш39Шейко, В. М. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації / В. Шейко, М. Александрова. — Київ : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2009. — 311 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Ш42Шелест, П. "Справжній суд історії ще попереду" / заг. ред. та вступ Ю. Шаповала. - Київ : АДЕФ-Україна, 2011. - 1120 с. : іл.1Історія  У корзину
5Ш42Шелемба-Ференці, М. Сходило сонце любові : зб. поезій. - Ужгород : Ліра, 2016. - 136 с. 0Художня література  У корзину
6Ш44Шеломенцев, В. М. Етикет і сучасна культура спілкування : [Посібник] / Під заг. ред. Федорченка В.К. — [2-е вид.]. — Київ : Лібра, 2003. — 415 с.0Філософські науки  У корзину
7Ш46Шиманський, П. Й. Хорова творчість волинських композиторів першої половини ХХ століття : навч. посіб для студентів ВНЗ. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 258 с.1Мистецтво  У корзину
8Ш46Шемшученко, Ю. С. Вибране. — Київ : Юрид. думка, 2005. — 591 с. : портр., іл.2Держава і право  У корзину
9Ш46Шемет, Т. С. Теорія і практика валютного курсу : навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / за ред. О. І. Рогача. - Київ : Либідь, 2006. - 360 с. *5Економіка  У корзину
10Ш47Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки. Кн. 4. – Київ : Простір, 2017. – 335 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213