Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 125 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш44Шеломенцев, В. М. Етикет і сучасна культура спілкування : [Посібник] / Під заг. ред. Федорченка В.К. — [2-е вид.]. — Київ : Лібра, 2003. — 415 с.^1Філософські науки  У корзину
2Ш46Шиманський, П. Й. Хорова творчість волинських композиторів першої половини ХХ століття : навч. посіб для студентів ВНЗ. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 258 с.1Мистецтво  У корзину
3Ш46Шемшученко, Ю. С. Вибране. — Київ : Юрид. думка, 2005. — 591 с. : портр., іл.^2Держава і право  У корзину
4Ш46Шемет, Т. С. Теорія і практика валютного курсу : навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / за ред. О. І. Рогача. - Київ : Либідь, 2006. - 360 с. *5Економіка  У корзину
5Ш47Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки. Кн. 4. – Київ : Простір, 2017. – 335 с.^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ш47Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки / за ред. Е. Бобчук. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2004. – 411 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Ш47Шендеровський, К. С. Менеджмент у соціальній роботі : [посібник]. — Київ : Главник, 2007. — 207 с. : іл., табл. — (Бібліотечка соціального працівника).0Економіка  У корзину
8Ш48Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.). - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 480 с.2Історія  У корзину
9Ш48Шептицька, Т. Л. Українська література в контексті соціокультурних перетворень ХХ століття : монографія. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 151 с.^1Філологічні науки  У корзину
10Ш48Лариса : Воспоминания. Выступления. Мнтервью. Киносценарий. Статьи : кн о Л. Шепитько. - Москва : Искусство, 1987. - 303 с. : ил.0Мистецтво  У корзину
12345678910111213