Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 117 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш48Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.). - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 480 с.2Історія  У корзину
2Ш48Шептицька, Т. Л. Українська література в контексті соціокультурних перетворень ХХ століття : монографія. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 151 с.*1Філологічні науки  У корзину
3Ш48Лариса : Воспоминания. Выступления. Мнтервью. Киносценарий. Статьи : кн о Л. Шепитько. - Москва : Искусство, 1987. - 303 с. : ил.0Мистецтво  У корзину
4Ш49Шереметьєв, І. І. Райдужні рибки. - Київ : Час, 1993. - 128 с. : іл. 0Сільське та лісове господарство   У корзину
5Ш49Шерер, Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії : пер. з фр. - Київ : Укр. письменник, 1994. - 311 с.*0Історія  У корзину
6Ш49Шерех, Ю. Третя сторожа : Література. Мистецтво. Ідеології. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1991. - 455 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Ш50Шевчук, П. І. Соціальна політика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — Львів : Світ, 2003. — 399 с. : іл., табл. ^1Суспільні науки в цілому  У корзину
8Ш50Шершеневич, Г. Ф. История философии права. - СПб. : Лань, 2001. - 528 с. - (Мир культуры, истории и философии).1Філософські науки  У корзину
9Ш58Шиллер, Ф. Драмы ; Стихотворения : [пер. с нем.] - Москва : Худож. лит., 1975. - 862 с. - (Библиотека всемирной литературы). 1Художня література  У корзину
10Ш59Шилов, К. В. Борисов-Мусатов. - Москва : Мол. гвардия, 1985. - 336 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 13 (660)).1Мистецтво  У корзину
123456789101112