Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 117 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш39Шейнман-Топштейн, С. Я. Платон и ведийская философия. - Москва : Наука, 1978. - 199 с. 0Філософські науки  У корзину
2Ш39Шейко, В. М. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації / В. Шейко, М. Александрова. — Київ : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2009. — 311 с. : іл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Ш42Шелер, Макс. Избранные произведения : пер. с нем. - Москва : Гнозис, 1994. - 490 с. - (Феноменология. Герменевтика. Философия языка).0Філософські науки  У корзину
4Ш42Шелест, П. "Справжній суд історії ще попереду" / заг. ред. та вступ Ю. Шаповала. - Київ : АДЕФ-Україна, 2011. - 1120 с. : іл.1Історія  У корзину
5Ш42Шелемба-Ференці, М. Сходило сонце любові : зб. поезій. - Ужгород : Ліра, 2016. - 136 с. 0Художня література  У корзину
6Ш44Шеломенцев, В. Н. Этикет и культура общения : учеб. пособие. – Київ : Овериг, 1995. – 352 с.0Філософські науки  У корзину
7Ш46Шиманський, П. Й. Хорова творчість волинських композиторів першої половини ХХ століття : навч. посіб для студентів ВНЗ. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 258 с. ۩ ᴹᴷᴼ1Мистецтво  У корзину
8Ш46Шемшученко, Ю. С. Вибране. — Київ : Юрид. думка, 2005. — 591 с. : портр., іл.^2Держава і право  У корзину
9Ш47Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки / за ред. Е. Бобчук. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2004. – 411 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Ш47Шендеровський, К. С. Менеджмент у соціальній роботі : [посібник]. — Київ : Главник, 2007. — 207 с. : іл., табл. — (Бібліотечка соціального працівника).*0Економіка  У корзину
123456789101112