Знайти документ

Кількість назв:4282

 
Знайдено 128 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш37Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 1. Поезія, 1837-1847. – Київ : Наук. думка, 2001. – 782 с.ᵖᵠ^1Художня література  У корзину
2Ш37Шевченко, Т. Г. Кобзар / худож. В. Лопата. - Київ : Всеукр. т-во "Просвіта", 1993. - 510 с.2Художня література  У корзину
3Ш37Шевченко, Т. Г. Кобзар / худож. В. Лопата. - Київ : Преса України, 1992. - 519 с.1Художня література  У корзину
4Ш37Шевченко, П. Я. Літа над полем мого життя : [зб. поезій] / Петро Шевченко. — Львів : Піраміда : В. Гутковський, 2009. — 191, [3] с. : іл., портр.1Художня література  У корзину
5Ш37Шевцова, Г. Історія японської архітектури і мистецтва : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] — Київ : Грані-Т, 2011. — 231 с. : іл., табл.50Мистецтво  У корзину
6Ш37Шевченко, Т. Г. Зібрання творів. У 6 т. Т. 1. Поезія, 1837-1847. – Київ : Наук. думка, 2003. – 785 с. : портр.ᵖᵠ^2Художня література  У корзину
7Ш37Шевченко, Т. Г. Зібрання творів. У 6 т. Т. 3. Драматичні твори ; Повісті. – Київ : Наук. думка, 2003. – 592 с.ᵖᵠ^1Художня література  У корзину
8Ш37Методи досліджень мінеральних підземних вод : навч. посіб. [для студ. геол. спец. вищ. навч. закл.] / О. Л. Шевченко, Є. І. Кондратюк, В. В. Гудзенко, Т. Ю. Заверталюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2011. — 239 с. : іл., табл., [8] арк. іл.1Природничі науки  У корзину
9Ш37Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 7. Мистецька спадщина. Живопис і графіка, 1830-1843. - Київ : Наук. думка, 2005. - 504 . ᵖᵠ^1Художня література  У корзину
10Ш37Шевельов, Ю. В. Портрети українських мовознавців / Укр. Вільна Акад. Наук у США, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2002. — 128, [2] с. : портр. *0Філологічні науки  У корзину
12345678910111213