Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 116 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш26Шарманська, В. М. Судова бухгалтерія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. - Київ : Центр учбової літ., 2008. - 454 с.5Держава і право  У корзину
2Ш26Шаров, І. Від мрії до дії! - Київ : Арт Економі, 2016. - 188 с. : іл.0Економіка  У корзину
3Ш32Шаян, Л. П. Нариси про українське управління. - Київ : ГК "Динаміка", 2009. - 144 с.1Економіка  У корзину
4Ш32Шаховская, З. А. В поисках Набокова. Отражения. - Москва : Книга, 1991. - 319 с.*1Філологічні науки  У корзину
5Ш35Швецова-Водка, Г. М. Документознавство : навч. посіб. — Київ : Знання, 2007. — 398 с. : табл. — (Вища освіта XXI століття).^0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ш35Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. - Київ : Знання-Прес, 2003. - 444 с. - (Вища освіта ХХІ століття).0Економіка  У корзину
7Ш37Збірник праць Всеукраїнської ХХХVІІ наукової шевченківської конференції, 22-24 квіт. 2009 р. : 195-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка. - Черкаси, 2009. - 598 с. ۩ ᴹᴷᴼ0Філологічні науки  У корзину
8Ш37Тарас Шевченко в критиці. У 2 т. Т. 1. Прижиттєва критика (1839–1861) / за заг. ред. Григорія Грабовича. — Київ : Критика, 2013. — LVIII, 803 с.0Філологічні науки  У корзину
9Ш37Шевчук, В. І. Олесь Досвітній : до 100-річчя від дня народж. - Київ, 1991. - 32 с. 1Філологічні науки  У корзину
10Ш37Тарас Шевченко та Університет св. Володимира. Спогади сучасників : анот. бібліогр. покажч. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 223 с.1Література універсального змісту  У корзину
123456789101112