Знайти документ

Кількість назв:4282

 
Знайдено 128 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш24Шаповалов, Г. Походження українського тризуба, або як поєдналися якір і хрест. - Запоріжжя, 1992. - 19 с.100Історія  У корзину
2Ш24Шаповалова, М. С. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження : підручник / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. - Вид. 3-є, переробл. і допов. - Львів : Світ, 1993. - 312 с.0Філологічні науки  У корзину
3Ш26Шарманська, В. М. Судова бухгалтерія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. - Київ : Центр учбової літ., 2008. - 454 с.5Держава і право  У корзину
4Ш26Шаров, І. Ф. Характери Нового світу : [нариси про президентів США]. - Київ : Арт Економі, 2018. - 496 с. : іл. ᵖᵠ*78Історія  У корзину
5Ш31Шахбазян, К. С. Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет : (публічно- та приватно-правові аспекти) : монографія. - Київ : Фенікс, 2015. - 420 с. *1Держава і право  У корзину
6Ш32Шаховський, С. М. Леся Українка : крит.-біогр. нарис. - Київ : Дніпро, 1971. - 134 с. *1Філологічні науки  У корзину
7Ш32Шаховская, З. А. В поисках Набокова. Отражения. - Москва : Книга, 1991. - 319 с.1Філологічні науки  У корзину
8Ш35Швецова-Водка, Г. М. Документознавство : навч. посіб. — Київ : Знання, 2007. — 398 с. : табл. — (Вища освіта XXI століття).0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Ш37Шевченко, Т. Г. Зібрання творів. У 6 т. Т. 2. Поезія, 1847-1861. – Київ : Наук. думка, 2003. – 784 с.ᵖᵠ^1Художня література  У корзину
10Ш37Збірник праць Всеукраїнської ХХХVІІ наукової шевченківської конференції, 22-24 квіт. 2009 р. : 195-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка. - Черкаси, 2009. - 598 с.0Філологічні науки  У корзину
12345678910111213