Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 101 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш95Шульгин, О. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. - Київ : Юрінком Інтер, 1998. - 352 с.0Історія  У корзину
2Ш95Шумарова, Н. П. Соціолінгвістика : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 157 с.1Філологічні науки  У корзину
3Ш95Шугай, О. Притча про хату, або Сорок святих : роман. - Київ : Юніверс, 2006. - 1016 с.-1Художня література  У корзину
4Ш95Шульга, І. Людомор на Поділлі : (до 60-річчя голодомору). - Київ : Респ. асоц. українознавців, 1993. - 235 с.*1Історія  У корзину
5Ш96Шуре, Е. Ісус (Місія Христа) / пер. з фр. Л. Герасимчук. - Київ : Криниця, 2002. - 76 с.*4Релігія  У корзину
6Ш96Лидия Борисовна Шур в воспоминаниях учеников и коллег / авт.-сост. и науч. ред. А. М. Смехова. - Киев : АДЕФ-Украина, 2008. - 204 с.0Мистецтво  У корзину
7Ш96Шумило, Н. М. Проза Степана Васильченка : питання поетики. - Київ : Наук. думка, 1986. - 239 с. 1Філологічні науки  У корзину
8Ш96Шупик-Мозгова, Н. Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і духовна спадщина. - Київ : Укр. Центр духов. культури, 1997. - 203 с. - (Духовні скарби України).1Філософські науки  У корзину
9Ш96Шумпетер, Йозеф А. Теорія економічнолго розвитку : дослідж. прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та екон. циклу. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2011. - 242 с.1Економіка  У корзину
10Ш98Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). Т. 1. - Київ : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 640 с.0Історія  У корзину
1234567891011