Знайти документ

Кількість назв:3596

 
Знайдено 100 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш15Шагинян, М. С. Иозеф Мысливечек. - Москва : Мол. гвардия, 1983. - 367 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 9 (450)).0Мистецтво  У корзину
2Ш18Шалата, М. Й. Юрій Федькович : життевий і творчий шлях. - Київ : Дніпро, 1984. - 239 с. 0Філологічні науки  У корзину
3Ш18Шальман, Т. М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 128 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 1. Операции на пищеводе, желудке и кишечнике / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2003. — 339 с. : ил.3Медицина  У корзину
5Ш20Шалимов, А. А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2 т. Т. 2 Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наружных грыжах живота / А.А.Шалимов, А.П.Радзиховский. — Киев : Наук. думка, 2005. — 287 с. : ил. 3Медицина  У корзину
6Ш24Шаповал, А. І. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознавче дослідж. : наук. кат. – Київ, 2016. – 352 с.۩ ᴹᴷᴼ1Література універсального змісту  У корзину
7Ш24Шаповал, Ю. І. Михало Грушевський / Ю.І.Шаповал, І.В.Верба ; [під заг. ред. В.А.Смолія]. — Київ : Вид. дім «Альтернативи», 2005. — 351 с. : іл. — (Особистість і доба).1Історія  У корзину
8Ш24Шаповалов, Г. Походження українського тризуба, або як поєдналися якір і хрест. - Запоріжжя, 1992. - 19 с. *n*3Історія  У корзину
9Ш24Шаповалова, М. С. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження : підручник / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. - Вид. 3-є, переробл. і допов. - Львів : Світ, 1993. - 312 с.*1Філологічні науки  У корзину
10Ш26Шарманська, В. М. Судова бухгалтерія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. - Київ : Центр учбової літ., 2008. - 454 с.3Держава і право  У корзину
12345678910