Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 67 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ч59Чижевський, Д. І. Філософські твори. У 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди. – Київ : Смолоскип, 2005. – ХХХVІІІ, 400 с.0Філософські науки  У корзину
2Ч59Чижевський, Д. І. Філософські твори. У 4 т. Т. 3. Філософія життя у Людовіта Штура. Філософська славістика. – Київ : Смолоскип, 2005. – ХХІV, 455 с.0Філософські науки  У корзину
3Ч59Чижевський, Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / [підгот. текста й перед. сл. Л. Ушкалова]. — Харків : Прапор, 2004. — 269, [1] с. : іл.^1Філософські науки  У корзину
4Ч60Чикаленко, Є. Х. Щоденник, 1919-1920. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 640 с.1Історія  У корзину
5Ч60Чикаленко, Євген. Спогади (1861-1907). - Нью-Йорк : Укр. Вільна Акад. Наук у США, 1955. - 504 с.5Історія  У корзину
6Ч61Чілачава, Р. Ш. Дві столиці : Укр. творчість груз. поета : Поезії ; Переклади ; Маргіналії ; Есе ; Монографії. - Київ : Академія, 2002. - 512 с.0Художня література  У корзину
7Ч65Чирков, Ю. Г. Стресс без стресса. - Москва : Физкультура и спорт, 1988. - 176 с. - (Наука - здоровью). 0Медицина  У корзину
8Ч68Чистяк, Д. О. Море у камені : поезія. - Київ : Фенікс, 2016. - 208 с.2Художня література  У корзину
9Ч69Читанка з історії філософії : у 6 кн. / [редкол.: Г. І. Волинка та ін.]. — Київ : Фірма ”Довіра”, 1992-. Кн. 1 : Філософія стародавнього світу, 1992. — 206, [1] с.^ 1Філософські науки  У корзину
10Ч74Чмихов, М. О. Від яйця-райця до ідеї Спасителя / [упоряд., літ. опрацювання авт. тексту В. Довгич ; голов. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 2001. — 428, [2] с. : іл., табл. ^4Історія  У корзину
1234567