Знайти документ

Кількість назв:4282

 
Знайдено 26 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ц44Церковні старожитності XVI–XVII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : кат. вист., м. Київ, 18 трав.-15 серп. 1999 р. / [передм. В. Колпакова ; вступ. ст. О. Лопухіна, О. Пітателєва ; післямова І. Шульц ; упоряд.: О. Коваленко та ін. ; ред.: В. Рекеда]. — Київ : Акцент, 1999. — 40 с. : репрод., фотоіл.*100Мистецтво  У корзину
2Ц56Цибульський, Б. Люди козацького серця (слідами жорстокої долі) : повість. Ч. 1. - Париж, 1959. - 126 с.0Художня література  У корзину
3Ц56Циблієва, Т. І. Сучасні моделі ручного в’язання. - 2-е вид., стер. - Київ : Техніка, 1993. - 287 с. *1Техніка  У корзину
4Ц56Цибаньова, О. С. Євген Гребінка. - Київ : Молодь, 1972. - 303 с. - (Життя славетних).0Філологічні науки  У корзину
5Ц58Цивільне право. Практикум : навч. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик, Н. С. Кузнєцова, О. В. Дзера. - Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2008. - 624 с.3Держава і право  У корзину
6Ц58Циганкова, Е. Сходознавчі установи в Україні : (Радян. період) / [наук. ред. О.Галенко]. — Київ : Критика, 2007. — 290 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Ц58Цивільне право України : заг. частина : заг. положення, особисті немайнові права фіз. особи, речове право, спадкове право, заг. положення про зобов’язання і договори : підручник / [Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Гопанчук В.С. та ін.] ; за ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. — (2-е вид., змін. та допов.). — Київ : КНТ, 2008. — 477, [1] с. *0Держава і право  У корзину
8Ц61Цимбаев, Н И. Сергей Соловьев. - Москва : Мол. гвардия, 1990. - 368 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 709). 0Історія  У корзину
9Ц71Цирфа, Г. О. Юридична деонтологія : навч. посіб. для дистанц. навчання. - Київ : Ун-т "Україна", 2004. - 212 с. 0Держава і право  У корзину
10Ц85Цуканова, М. М. Завтра знову зійде сонце : повісті, оповідання, п’єси. - Київ : Преса України, 2013. - 416 с. ᵖᵠ*0Художня література  У корзину
123