Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 74 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф83Професор С. Л. Франкфурт (1866-1954) - видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні : (до 150-річчя від дня народження) : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 листоп. 2016 р. Ч. 2. - Київ, 2016. - 432 с. ۩ ᴹᴷᴼ*3Історія  У корзину
2Ф84Французько-український словник : близько 22 000 слів. - 2-е вид. - Київ : Рад. шк., 1989. - 416 с.1Філологічні науки  У корзину
3Ф86Фрейд, Зигмунд. Толкование сновидений : пер. с нем. - Киев : Здоровья, 1991. - 384 с.0Психологія  У корзину
4Ф86Фрейд, Зигмунд. Введение в психоанализ. Лекции : пер. с нем. — Москва : Наука, 1989. — 456 с. — (Классики науки - Памятники истории науки). 1Психологія  У корзину
5Ф86Фрестье, Ж. Проспер Мериме : пер. с фр. - Москва : Радуга, 1987. - 314 с. 1Філологічні науки  У корзину
6Ф86Фрейд, Зигмунд. О клиническом психоанализе : избр. соч. - Москва : Медицина, 1991. - 288 с. 0Психологія  У корзину
7Ф91Фролов, В. В. Химия : учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. шк., 1986. - 543 с.1Природничі науки  У корзину
8Ф91Фролова, О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань : (соціал., правові та кримінол. проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-мат. методів) : навч. посіб. - Київ : АртЕк, 1997. - 208 с.1Держава і право  У корзину
9Ф91Фролов, Ю. М. Зомби. - Донецк : Сталкер, 2000. - 448 с. - (Серия "Удивительное рядом").2Релігія  У корзину
10Ф94Фулей, Т. І. Основи ґендерної рівності : навч.-метод. посіб. для суддів. - Київ : Тютюкін, 2010. - 240 с.*0Суспільні науки в цілому  У корзину
12345678