Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 118 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф55Філоненко, Г. Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. - Київ : Юстініан, 2014. - 259 с.0Держава і право  У корзину
2Ф56Философская мысль в Киеве : ист.-филос. очерк. - Киев : Наук. думка, 1982. - 357 с.0Філософські науки  У корзину
3Ф56Філософія : [підруч. для студ. вузів] / [Бичко І. В., Бойченко І. В., Бойченко М. І. та ін. ; голов. ред. В. М. Куценко]. - 2-е вид., стер. - Київ : Либідь, 2002. - 405 с.0Філософські науки  У корзину
4Ф56Філософська антропологія в контексті сучасної епохи / М. О. Булатов та ін. ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ : Стилос, 2001. - 244 с.3Філософські науки  У корзину
5Ф56Філософська думка в Україні : біобібліогр. словник. - Київ : Пульсари, 2002. - 244 с. : іл.1Філософські науки  У корзину
6Ф56Філософська думка : укр. наук.-теорет. часопис / Ін-т філософії НАН України. — Київ, 1969-. 2016: № 1, № 2, № 3, № 4.0Філософські науки  У корзину
7Ф56Філософська думка : укр. наук.-теорет. часопис / Ін-т філософії НАН України. — Київ, 1969-. 2015: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.0Філософські науки  У корзину
8Ф56Философский энциклопедический словарь. - Москва : ИНФРА-М, 1998. - 576 с. 1Філософські науки  У корзину
9Ф59Фінансово-банківська статистика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. — Київ : Либідь, 2007. — 508, [3] с. : іл., табл. *4Економіка  У корзину
10Ф62Фирдоуси. Шах-наме : пер. с фарси. - Москва : Худож. лит., 1972. - 798 с. - (Библиотека всемирной литературы).0Художня література  У корзину
123456789101112