Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 118 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф49Фігус-Ралько, А. Українська Канада. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142 с.0Історія  У корзину
2Ф50Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : [підруч. для студентів хім.-технол. і екол. спец. вузів] / [Запольський А.К., Мішкова-Клименко H.А., Астрелін І.М. та ін.]; за заг. ред. Запольського А.К. — Київ : Лібра, 2000. — 551 с. : іл., табл.50Техніка  У корзину
3Ф50Фізер, Іван. Вагомість гуманітарних дисцисплін у системі вищої освіти : [івнаґурац. лекція почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", 1 верес. 1996 .]. - Київ : Вид дім "Києво-Могил. акад., 2004. - 21 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Ф50Фізичні основи теорії надійності : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 215 с.18Техніка  У корзину
5Ф51Филдинг, Генри. Избранные сочинения : пер. с англ. - Москва : Худож. лит.. 1989. - 687 с. *1Художня література  У корзину
6Ф53Филипович, П. П. Літературно-критичні статті. — Київ : Дніпро, 1991. — 268, [2] с. : [1] арк. портр. — (Українська літературна думка).1Філологічні науки  У корзину
7Ф53Филиппов, Е. М. Земля в развитии. - Киев : Рад. шк., 1989. - 192 с.1Природничі науки  У корзину
8Ф53Філіпенко, А. С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій. - Київ : Академвидав, 2004. - 208 с. - (Альма-матер).0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Ф53Филиппов, В. Н. Юлиус Фучик. - Москва : Мол. гвардия, 1986. - 304 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 6 (668)).1Філологічні науки  У корзину
10Ф54Філологічні науки, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. — Ч. 2. — Київ : Стилос, 2008. — 571 с. 1Філологічні науки  У корзину
123456789101112