Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 87 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф53Филипович, П. П. Літературно-критичні статті. — Київ : Дніпро, 1991. — 268, [2] с. : [1] арк. портр. — (Українська літературна думка).^1Філологічні науки  У корзину
2Ф53Филиппов, Е. М. Земля в развитии. - Киев : Рад. шк., 1989. - 192 с.1Природничі науки  У корзину
3Ф53Філіпенко, А. С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій. - Київ : Академвидав, 2004. - 208 с. - (Альма-матер).^0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Ф53Филиппов, В. Н. Юлиус Фучик. - Москва : Мол. гвардия, 1986. - 304 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 6 (668)).1Філологічні науки  У корзину
5Ф54Філологічні науки, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. — Ч. 2. — Київ : Стилос, 2008. — 571 с. 1Філологічні науки  У корзину
6Ф55Філоненко, Г. Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. - Київ : Юстініан, 2014. - 259 с.0Держава і право  У корзину
7Ф56Философская мысль в Киеве : ист.-филос. очерк. - Киев : Наук. думка, 1982. - 357 с.0Філософські науки  У корзину
8Ф56Філософія : [підруч. для студ. вузів] / [Бичко І. В., Бойченко І. В., Бойченко М. І. та ін. ; голов. ред. В. М. Куценко]. - 2-е вид., стер. - Київ : Либідь, 2002. - 405 с.0Філософські науки  У корзину
9Ф56Філософська антропологія в контексті сучасної епохи / М. О. Булатов та ін. ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ : Стилос, 2001. - 244 с.*3Філософські науки  У корзину
10Ф56Філософська думка в Україні : біобібліогр. словник. - Київ : Пульсари, 2002. - 244 с. : іл.1Філософські науки  У корзину
123456789