Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 74 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф53Филиппов, В. Н. Юлиус Фучик. - Москва : Мол. гвардия, 1986. - 304 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 6 (668)).1Філологічні науки  У корзину
2Ф54Філологічні науки, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. — Ч. 2. — Київ : Стилос, 2008. — 571 с. 1Філологічні науки  У корзину
3Ф55Філоненко, Г. Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. - Київ : Юстініан, 2014. - 259 с.0Держава і право  У корзину
4Ф56Философская мысль в Киеве : ист.-филос. очерк. - Киев : Наук. думка, 1982. - 357 с. ۩ ᴹᴷᴼ1Філософські науки  У корзину
5Ф56Філософія : [підруч. для студ. вузів] / [Бичко І. В., Бойченко І. В., Бойченко М. І. та ін. ; голов. ред. В. М. Куценко]. - 2-е вид., стер. - Київ : Либідь, 2002. - 405 с.0Філософські науки  У корзину
6Ф56Філософська думка в Україні : біобібліогр. словник. - Київ : Пульсари, 2002. - 244 с. : іл.1Філософські науки  У корзину
7Ф56Філософська думка : укр. наук.-теорет. часопис / Ін-т філософії НАН України. — Київ, 1969-. 2016: № 1, № 2, № 3, № 4.0Філософські науки  У корзину
8Ф56Філософська думка : укр. наук.-теорет. часопис / Ін-т філософії НАН України. — Київ, 1969-. 2015: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.0Філософські науки  У корзину
9Ф56Философский энциклопедический словарь. - Москва : ИНФРА-М, 1998. - 576 с. 1Філософські науки  У корзину
10Ф59Фінансовий облік : підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. - Київ : Лібра, 2005. - 976 с.0Економіка  У корзину
12345678