Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 87 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф39Фельдман, И. А. Атлас кулинарной мудрости. - Киев : Рэклама, 1990. - 544 с. : ил.1Техніка  У корзину
2Ф42Феодосьєв, С. М. Життєвий крах професора Черненка : оповідання. - Київ : Поліграфсервіс, 2015. - 96 с.0Художня література  У корзину
3Ф43Фердоусі, Абул-Касим. Ростам і Сохраб з «Шах-Наме» Фердоусі : [епізод поеми «Шах-Наме»] / Фердоусі ; пер. О. Мазепової ; худож. В. Гукайло. — Київ : Грані-Т, 2007. — 39 с. : іл.^46Художня література  У корзину
4Ф44Фесенко, Н. Ф. Малороска : [проза]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. — 83 с.0Художня література  У корзину
5Ф44Фестиваль Лімуд Львів, 2016. — [Львів : б. в.], 2016. — 95, [4] с. : кольор. іл., табл., портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ф45Фет, А. А. Стихотворения. - Москва : Худож. лит., 1976. - 238 с. 0Художня література  У корзину
7Ф49Фігус-Ралько, А. Українська Канада. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142 с.0Історія  У корзину
8Ф50Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : [підруч. для студентів хім.-технол. і екол. спец. вузів] / [Запольський А.К., Мішкова-Клименко H.А., Астрелін І.М. та ін.]; за заг. ред. Запольського А.К. — Київ : Лібра, 2000. — 551 с. : іл., табл.50Техніка  У корзину
9Ф50Фізер, Іван. Вагомість гуманітарних дисцисплін у системі вищої освіти : [івнаґурац. лекція почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", 1 верес. 1996 .]. - Київ : Вид дім "Києво-Могил. акад., 2004. - 21 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Ф50Фізичні основи теорії надійності : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 215 с.18Техніка  У корзину
123456789