Знайти документ

Кількість назв:3596

 
Знайдено 68 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф44Фесенко, Н. Ф. Малороска : [проза]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. — 83 с.0Художня література  У корзину
2Ф44Фестиваль Лімуд Львів, 2016. — [Львів : б. в.], 2016. — 95, [4] с. : кольор. іл., табл., портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Ф45Фет, А. А. Стихотворения. - Москва : Худож. лит., 1976. - 238 с. 0Художня література  У корзину
4Ф49Фігус-Ралько, А. Українська Канада. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142 с.1Історія  У корзину
5Ф50Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : [підруч. для студентів хім.-технол. і екол. спец. вузів] / [Запольський А.К., Мішкова-Клименко H.А., Астрелін І.М. та ін.]; за заг. ред. Запольського А.К. — Київ : Лібра, 2000. — 551 с. : іл., табл.50Техніка  У корзину
6Ф50Фізер, Іван. Вагомість гуманітарних дисцисплін у системі вищої освіти : [івнаґурац. лекція почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", 1 верес. 1996 .]. - Київ : Вид дім "Києво-Могил. акад., 2004. - 21 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Ф50Фізичні основи теорії надійності : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 215 с.20Техніка  У корзину
8Ф53Филиппов, Е. М. Земля в развитии. - Киев : Рад. шк., 1989. - 192 с.1Природничі науки  У корзину
9Ф53Филиппов, В. Н. Юлиус Фучик. - Москва : Мол. гвардия, 1986. - 304 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 6 (668)).1Філологічні науки  У корзину
10Ф54Філологічні науки, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. — Ч. 2. — Київ : Стилос, 2008. — 571 с. 1Філологічні науки  У корзину
1234567