Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українсько-угорський та угорсько-український словник / упоряд. І. Палко. - Львів : Світ, 2015. - 320 с.0Філологічні науки  У корзину
2У45Українознавство : календар-щорічник, 2009 / упоряд. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 280 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3У45Українська культура: з нових досліджень : зб. наук. ст. на пошану С. П. Павлюка з нагоди його 60-ліття / НАН України, Ін-т народознавства ; [відп. ред.: Г. Врочинська, Р. Яців]. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2007. — 640 с. : іл.^2Культура. Наука. Освіта  У корзину
4У45Українські чари : [фрагменти із записів відомих українських фольклористів про традиції народної лікувальної магії]/ упоряд. О. М. Таланчук. — Київ : Либiдь, 1992. — 94 [2] с.^1Філологічні науки  У корзину
5У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 8 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2001. - 335 с.1Мистецтво  У корзину
6У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 1. - Стп. 1-128 : іл. - Зміст: Котляревський, Артемовський-Гулак, Боровиковський, Гребінка, Шашкевич, Устіянович, Головацький, Могильницький, Костомаров, Метлінський. 1Художня література  У корзину
7У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1916 : бібліогр. покажч. - Вип. 3. 1901-1910. - Київ, 1999. - 732 с.10Література універсального змісту  У корзину
8У45Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. [В 4 т.]. Т. 4. Документи і матеріали, 10 груд. 1978 – 11 берез. 1988. — Харків : Фоліо, 2001. — 255 с. : табл.0Політика  У корзину
9У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 12. - Стп. 1185-1280 : іл. - Зміст: Шаповал, Цебрівський, Петрушенко, Морозівна, Мазюкевич, Корсун, Думитрашко, Кузьменко П., Навроцький, Річицький, Шамраєв, Підгірянка.4Художня література  У корзину
10У45Україна у боротьбі : комікси про УПА ; Співаник УПА / М-во молоді та спорту України ; Рівн. обл. держ. адміністрація ; Спілка Укр. Молоді в Україні. - [Рівне, 2017]. - 49 с. ^1Історія  У корзину
123456789101112131415161718