Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 182 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 396 с.8Історія  У корзину
2У45Українська фалеристика : З історії нагородної спадщини. У 2 кн. Кн. 1. – Київ : Либідь, 2004. – 479 с.2Історія  У корзину
3У45Українські гуманісти епохи Відродження : антологія. У 2 ч. Ч. 2. - Київ : Наук. думка ; Основи, 1995. - 431 с. 0Філософські науки  У корзину
4У45Українська Центральна Рада : док. і матеріали. У 2 т. Т. 1. 4 березня - 9 грудня 1917 р. – Київ : Наук. думка, 1996. – 590 с.0Історія  У корзину
5У45Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4 черв. 2007 р. - Київ : Вид. дім ДЕМІД, 2008. - 320 с.0Політика  У корзину
6У45Український голокост, 1932-1933 : Свідчення тих, хто вижив. Т. 2. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2004. - 443 с.*1Історія  У корзину
7У45Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : словник-довідник. – Київ : Либідь, 1997. – 560 с.0Історія  У корзину
8У45Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. - 2-е вид. - Київ : Либідь, 1992. - 640 с. - (Пам’ятки історичної думка України).0Історія  У корзину
9У45Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / упоряд. Г. Боряк. - Київ : Кліо, 2015. - 810 с. : іл.*1Історія  У корзину
10У45Украинский Советский Энциклопедический Словарь. В 3 т. Т. 1. А – Капсюль. — Киев : Гл. ред. УСЭ, 1988. — 756 с. : ил.1Література універсального змісту  У корзину
12345678910111213141516171819