Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 159 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. "Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки", 12 листоп. 2010 р. № 3 / НАН України, Наук.-вироб. підприємство ”Вид-во ”Наук. думка” НАН України”. — Київ : Наук. думка, 2010. - 310 с.1Філологічні науки  У корзину
2У45Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 396 с.8Історія  У корзину
3У45Українська фалеристика : З історії нагородної спадщини. У 2 кн. Кн. 1. – Київ : Либідь, 2004. – 479 с.2Історія  У корзину
4У45Українські гуманісти епохи Відродження : антологія. У 2 ч. Ч. 2. - Київ : Наук. думка ; Основи, 1995. - 431 с. 0Філософські науки  У корзину
5У45Українська Центральна Рада : док. і матеріали. У 2 т. Т. 1. 4 березня - 9 грудня 1917 р. – Київ : Наук. думка, 1996. – 590 с.0Історія  У корзину
6У45Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4 черв. 2007 р. - Київ : Вид. дім ДЕМІД, 2008. - 320 с.*0Політика  У корзину
7У45Український голокост, 1935-1933 : Свідчення тих, хто вижив. Т. 7. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2010. - 542 с.0Історія  У корзину
8У45Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : словник-довідник. – Київ : Либідь, 1997. – 560 с.0Історія  У корзину
9У45Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. - 2-е вид. - Київ : Либідь, 1992. - 640 с. - (Пам’ятки історичної думка України).*0Історія  У корзину
10У45Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / упоряд. Г. Боряк. - Київ : Кліо, 2015. - 810 с. : іл.0Історія  У корзину
12345678910111213141516