Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 182 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Україністика: нові імена в науці : зб. наук. пр. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих науковців (у межах наук. теми ”Польові дослідж. лексико-семант. процесів у мовленні носіїв рос. та укр. мов на територіях пізн. заселення” Ф28.5/005) / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов, Каф.укр. мови ; [редкол.: Н. М. Сафонова та ін.]. — Горлівка : ГДПІІМ, 2009. — 191 с. : іл.*1Філологічні науки  У корзину
2У45Українка, Леся. Вибране : поезії, поеми, драм. твори. - Київ : Дніпро, 1977. - 637 с. *1Художня література  У корзину
3У45Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / Мемор. комплекс ”Нац. музей історії ВВВ 1941–1945 р.” [та ін. ; редкол.: Легасова Л. В. (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Мемор. комплекс ”Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років”, 2011. — 798 с. : іл., табл.0Історія  У корзину
4У45Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 1 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2009. — 56 с. : іл.0Історія  У корзину
5У45Україна починається з тебе : поезія і проза для дітей шк. віку / упоряд. М. М. Морозенко. - Київ : Фенікс, 2017. - 256 с.0Художня література  У корзину
6У45Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 2 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2009. — 84 с. : іл.0Історія  У корзину
7У45Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 4 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2010. — 95 с. : іл.0Історія  У корзину
8У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 11. - Стп. 1057-1184 : іл. - Зміст: Олесь, Будяк, Алчевська, Тенянко, Супруненко, Романченко, Волошка, Капельгородський, Капій, Жук, Онацький, Огієнко, Твердохліб, Філянський, Чупринка, Сохачевська, Гай, Алешко, Тарноградський.4Художня література  У корзину
9У45Українські обличчя кіно й театру. - Київ : Задруга, 2012. - 528 с.0Мистецтво  У корзину
10У45Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. ”Національна парламентська бібліотека України”. - Вип. 2. — Київ, 2010. — 239 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213141516171819