Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 178 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / Мемор. комплекс ”Нац. музей історії ВВВ 1941–1945 р.” [та ін. ; редкол.: Легасова Л. В. (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Мемор. комплекс ”Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років”, 2011. — 798 с. : іл., табл.0Історія  У корзину
2У45Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 1 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2009. — 56 с. : іл.0Історія  У корзину
3У45Україна починається з тебе : поезія і проза для дітей шк. віку / упоряд. М. М. Морозенко. - Київ : Фенікс, 2017. - 256 с.0Художня література  У корзину
4У45Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 2 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2009. — 84 с. : іл.0Історія  У корзину
5У45Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 4 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2010. — 95 с. : іл.0Історія  У корзину
6У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 11. - Стп. 1057-1184 : іл. - Зміст: Олесь, Будяк, Алчевська, Тенянко, Супруненко, Романченко, Волошка, Капельгородський, Капій, Жук, Онацький, Огієнко, Твердохліб, Філянський, Чупринка, Сохачевська, Гай, Алешко, Тарноградський.4Художня література  У корзину
7У45Українські обличчя кіно й театру. - Київ : Задруга, 2012. - 528 с.0Мистецтво  У корзину
8У45Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. ”Національна парламентська бібліотека України”. - Вип. 2. — Київ, 2010. — 239 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9У45Український музей. Збірник 1 / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. ; голова ред. ради С. П. Кролевець. — Репр. перевид. 1927 р. — Київ : Фенікс, 2007. — 343, VI, [9] с. : іл., табл., [57] арк. іл. — (Серія «Пам’ятки історії. XX століття»).100Культура. Наука. Освіта  У корзину
10У45Українські народні казки : Казки Наддніпрянщини / запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. - Чернівці : Букрек, 2015. - 364 с. : іл.0Художня література  У корзину
123456789101112131415161718