Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 178 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. - 711 с.0Історія  У корзину
2У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003-. Т. 1. — Національна бібліографія України, 1798-1911. - 2003. — 673 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3У45Українська система найменувань адресата мовлення / [Скаб М.С., Бабич Н.Д., Скаб М.В. та ін. ; відп. ред. Скаб М.С.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 303, [1] с.0Філологічні науки  У корзину
4У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003.-. Т. 3. — Національна бібліографія України. Науково-допоміжний апарат. - 2003. — 664, [2] с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми : зб. наук. пр. / [С. В. Оляніна та ін.]. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. — 271 с. : іл.2Мистецтво  У корзину
6У45Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали / упоряд. Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. - 2-е вид., допов. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад", 2006. - 399 с.0Філологічні науки  У корзину
7У45Українсько-румунський словник / укладач Л. Ботлунг. - Чернівці : Золоті литаври, 2007. - 568 с.0Філологічні науки  У корзину
8У45Леся Українка : док. і матеріали, 1871-1970. - Київ : Наук. думка, 1971. - 487 с. 1Філологічні науки  У корзину
9У45Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008 : біобібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України імемі В. І. Вернадського ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. - Київ ; Львів, 2010. - 246 с.1Філологічні науки  У корзину
10У45Українки в історії: нові сторінки. - Київ : Либідь, 2010. - 264 с. : іл. ᵖᵠ85Історія  У корзину
123456789101112131415161718