Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 159 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали / упоряд. Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. - 2-е вид., допов. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад", 2006. - 399 с.*1Філологічні науки  У корзину
2У45Українсько-румунський словник / укладач Л. Ботлунг. - Чернівці : Золоті литаври, 2007. - 568 с.0Філологічні науки  У корзину
3У45Леся Українка : док. і матеріали, 1871-1970. - Київ : Наук. думка, 1971. - 487 с. 1Філологічні науки  У корзину
4У45Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008 : біобібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України імемі В. І. Вернадського ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. - Київ ; Львів, 2010. - 246 с.1Філологічні науки  У корзину
5У45Українка, Леся. Нехай мої струни лунають … : вибр. поезії / Леся Українка ; [упорядкув. і переднє слово Н. Сташенко]. — Луцьк : ВАТ ”Волин. обл. друк.”, 2009. — 222 с. : іл. *0Художня література  У корзину
6У45Український правопис. - 4-е вид., випр. і допов. - Київ : Наук. думка, 1993. - 236 с. *1Філологічні науки  У корзину
7У45Українка, Леся. Зібрання творів. У 12 т. Т. 2. Поеми ; Поетичні переклади. - Київ : Наук. думка, 1975. - 367 с.1Художня література  У корзину
8У45Українка, Леся. Зібрання творів. У 12 т. Т. 5. Драматичні твори (1909-1911). - Київ : Наук. думка, 1976. - 335 с.1Художня література  У корзину
9У45Українська Центральна Рада : док. і матеріали. У 2 т. Т. 2. 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. – Київ : Наук. думка, 1997. – 423 с.0Історія  У корзину
10У48Улла Хан, Іршад. Вибрані поезії / пер. з англ. В. Івашко. - Київ : Всесвіт, 2016. - 320 с.0Художня література  У корзину
12345678910111213141516