Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 182 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст. У 3 кн. Кн. 2 / Василь Яременко, Євген Федоренко. — Київ : Рось, 1994. — 718 с.0Художня література  У корзину
2У45Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст. У 3 кн. Кн. 3 / Василь Яременко, Євген Федоренко. — Київ : Рось, 1994. — 687 с.1Художня література  У корзину
3У45Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Вид.-полігр. центр ”Київ. ун-т”, 1973-. 2014: Вип. 44.0Філологічні науки  У корзину
4У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 10. - Стп. 961-1056 : іл. - Зміст: Коваленко, Пачовський, Комарова, Вдовиченко, Доорохольський, Волох, Милорадович, Козачка, Чорнецький, Шелудько, Луцький, Мартос, Коковський, Плющ, Черкасенко.3Художня література  У корзину
5У45Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах : [фотоальбом] / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. О. Ткачук]. — Київ : Смолоскип, 2009. — 222, [1] с. : фот.0Історія  У корзину
6У45Українсько-іспанський словник : близько 20000 слів / уклала М. Жердинівська. - Київ : Основи, 1993. - 239 с. 0Філологічні науки  У корзину
7У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 5. - Стп. 449-544 : іл. - Зміст: Пчілка Олена (Косач), Білиловський, Масляк, Грабович, Грінченко, Шнайдер (Кравченко), Бобенко, Корженко, Кононенко.3Художня література  У корзину
8У45Українсько-російський словник / уклад. : В. С. Ільїн та ін. - Вид. 4-е. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1977. - 944 с. *0Філологічні науки  У корзину
9У45Український фольклор у слов’янських літературах : доп. рад. делегації : V міжнар. з’їзд славістів (Софія, верес. 1963 p.) / Дей О.І., Зілинський О.І., Кирчів Р.Ф., Шумада H.С. ; АН УРСР. Від. сусп. наук, Укр. ком. славістів. — Київ, 1963. — 64 с.1Філологічні науки  У корзину
10У45Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 1973-. 2015: Вип. 1(45).1Філологічні науки  У корзину
12345678910111213141516171819