Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 159 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 5. - Стп. 449-544 : іл. - Зміст: Пчілка Олена (Косач), Білиловський, Масляк, Грабович, Грінченко, Шнайдер (Кравченко), Бобенко, Корженко, Кононенко.3Художня література  У корзину
2У45Український фольклор у слов’янських літературах : доп. рад. делегації : V міжнар. з’їзд славістів (Софія, верес. 1963 p.) / Дей О.І., Зілинський О.І., Кирчів Р.Ф., Шумада H.С. ; АН УРСР. Від. сусп. наук, Укр. ком. славістів. — Київ, 1963. — 64 с.1Філологічні науки  У корзину
3У45Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 1973-. 2015: Вип. 1(45).*1Філологічні науки  У корзину
4У45Україна крізь віки : [навч. посіб з історіі України для серед. шк.]. - Київ : Ярославів вал, 2000. - 232 с.0Історія  У корзину
5У45Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. [В 4 т.]. Т. 3. Документи і матеріали, серп. 1976 – 10 груд. 1978. — Харків : Фоліо, 2001. — 239 с. : табл.0Політика  У корзину
6У45Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. - 711 с.0Історія  У корзину
7У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003-. Т. 1. — Національна бібліографія України, 1798-1911. - 2003. — 673 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003.-. Т. 3. — Національна бібліографія України. Науково-допоміжний апарат. - 2003. — 664, [2] с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9У45Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми : зб. наук. пр. / [С. В. Оляніна та ін.]. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. — 271 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
10У45Кот, С. Українські культурні цінності в Росії : Перша спроба повернення 1917-1918 / С. Кот, О. Нестуля ; НАН України. Ін-т історії України та ін. — Київ : Вид. Дім «Соборна Україна», 1996. — 320 c. — (Повернення культурного надбання України: документи свідчать ; вип.1).0Історія  У корзину
12345678910111213141516