Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 127 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т48Ткач, М. М. Час любові і болю : поезія. - Київ : Фенікс, 2016. - 208 с. 0Художня література  У корзину
2Т49Тлумачний словник сортознавця / [уклад.: Волкодав В.В. та ін.]. — Київ : Укр. ін-т експертизи сортів рослин, 2007. — 85 с.^1Сільське та лісове господарство   У корзину
3Т49Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності : Осн. терміни : Понад 2000 термінів. - / H.-д. та проект.-конструкт. ін-т автоматиз. систем упр. трансп. газу НДПІАСУтрансгаз та ін. ; За ред. А.А.Рудніка ; [Уклад.: Гінзбург М.Д. та ін.]. — Харків : Б. в., 1999. — 550 с. : табл.0Держава і право  У корзину
4Т50Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії. [У 2 т.] Т. 1 Скорочена версія томів 1-6 Д.Ч.Сомервелла / пер. з англ. В.Шовкун. — Київ : Основи, 1995. — 613 с. 5Історія  У корзину
5Т50Тодорова, О. Корпоративное издание на 200 % : Как стать успеш. ред. корпоратив. изд. - Одесса : ООО РИА "СМИЛ", 2007. - 252 с.0Економіка  У корзину
6Т50Тобілевич, І. К. (Карпенко-Карий). Хазяїн : комедія в 4 д. - Київ : Мистецтво, 1951. - 107 с. - (Бібліотека української драматургії). 1Художня література  У корзину
7Т50«Тої слави козацької повік не забудем…» : Реком. бібліогр. покажч. з історії укр. козацтва / Нац. парлам. б-ка України; [Упоряд. В.М.Лой; Ред. В.Є.Зленко]. — Київ : ВАТ «Київ. правда», 2004. — 293 с. : іл.1Історія  У корзину
8Т51Токарчик, А. Мифы о бессмертии: Потусторонний мир / пер. с пол. Л. В. Васильева ; ред. и предисл. П. С. Гуревича. — Москва : Пресс-Академия, 1992. — 238, [2] с. ^1Релігія  У корзину
9Т52Толочко, П. П. Древнеруская народность : воображаемая или реальная. - Киев : АДЕФ-Україна, 2010. - 300 с.1Історія  У корзину
10Т52Толстой, А. Н. Пьесы. - Москва : Правда, 1989. - 464 с.1Художня література  У корзину
12345678910111213