Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 127 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т33Тендряков, В. Ф. Покушение на миражи ; Чистые воды Китежа. - Москва : Худож. лит., 1987. - 303 с.0Художня література  У корзину
2Т33Творча спадщина Симона Петлюри в конктексті сучасного державотворення : Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Голови Директорії та Голов. Отамана військ Укр. Нар. Респ. Симона Петлюри. Київ, 20 трав. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка та ін. ; [За заг. ред. В.Сергійчука]. — Київ : [Укр. Вид. Спілка], 2005. — 237 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.3Держава і право  У корзину
4Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за ред. С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 448 с.0Держава і право  У корзину
5Т33Теорія літератури в Польщі : антол. текстів, друга пол. ХХ - поч. ХХІ ст. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2008. - 531 с. 0Філологічні науки  У корзину
6Т33Теория аппроксимации и гармонический анализ / В. П. Моторный, В. Ф. Бабенко, А. А. Довгошей, О. И. Кузнецова ; [отв. ред. В. И. Рязанов]. — Киев : Наук. думка, 2012. — 313, [5] с. : ил.1Природничі науки  У корзину
7Т33Теорія радіолокаційних систем : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 359 с.0Техніка  У корзину
8Т35Терещенко, А. К. Анатолій Кос-Анатольський. - Київ : Муз. Україна, 1986. - 80 с. - (Творчі портрети українських композиторів).2Мистецтво  У корзину
9Т35Тертерян, И. А. Испытание историей : очерки исп. лит. ХХ в. - Москва : Наука, 1973. - 526 с.1Філологічні науки  У корзину
10Т35Терен, В. В. Осінні сузір’я : поеми. — Київ : Книга роду, 2008. — 141, [1] с., [4] арк. кольор. іл.0Художня література  У корзину
12345678910111213