Знайти документ

Кількість назв:4282

 
Знайдено 131 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т32Темный, М. М. Любительское виноградарство : справ. пособие. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Донецк : Донбас, 1988. - 207 с. 1Сільське та лісове господарство   У корзину
2Т33Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках / [М. В. Попович та ін.] ; за ред. М. В. Поповича ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наук. думка, 2012. — 454, [2] с.1Філософські науки  У корзину
3Т33Тендряков, В. Ф. Покушение на миражи ; Чистые воды Китежа. - Москва : Худож. лит., 1987. - 303 с.0Художня література  У корзину
4Т33Творча спадщина Симона Петлюри в конктексті сучасного державотворення : Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Голови Директорії та Голов. Отамана військ Укр. Нар. Респ. Симона Петлюри. Київ, 20 трав. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка та ін. ; [За заг. ред. В.Сергійчука]. — Київ : [Укр. Вид. Спілка], 2005. — 237 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.3Держава і право  У корзину
6Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за ред. С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 448 с.0Держава і право  У корзину
7Т33Теорія літератури в Польщі : антол. текстів, друга пол. ХХ - поч. ХХІ ст. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2008. - 531 с.* 1Філологічні науки  У корзину
8Т33Теория аппроксимации и гармонический анализ / В. П. Моторный, В. Ф. Бабенко, А. А. Довгошей, О. И. Кузнецова ; [отв. ред. В. И. Рязанов]. — Киев : Наук. думка, 2012. — 313, [5] с. : ил.1Природничі науки  У корзину
9Т33Теорія радіолокаційних систем : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 359 с.0Техніка  У корзину
10Т35Терещенко, А. К. Анатолій Кос-Анатольський. - Київ : Муз. Україна, 1986. - 80 с. - (Творчі портрети українських композиторів).2Мистецтво  У корзину
1234567891011121314