Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 127 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т30Теккерей, Вильям. Ярмарка тщеславия : роман без героя : пер. с англ. - Москва : Худож. лит., 1968. - 814 с. *1Художня література  У корзину
2Т31Телегін, Д. Я. Нариси та замітки з археології : вибр. ст. за останні 60 років / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ : НКПІКЗ : Фенікс, 2007. — 279 с. : табл., [8] арк. кольор. іл.^100Історія  У корзину
3Т31Теличко, Э. Н. Взрослые игры : избр. произведения. - Киев : Укр. пріоритет, 2017. - 544 с.2Художня література  У корзину
4Т31Тельпуговский, Б. С. Северная война, 1700-1721 : Полководческая деятельность Петра !. - Москва : Воениздат, 1946. - 200 с.1Історія  У корзину
5Т31Теліщук, М. М. Історія економіки та економічної думки : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. — 553 с. : табл. ^0Економіка  У корзину
6Т31Телеснин, Р. В. Молекулярная физика : учеб. пособие для вузов. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Высш. шк., 1973. - 360 с. :ил.1Природничі науки  У корзину
7Т32Temnov, A. Mein Unterschrift : Zbierka komorných skladieb [Ноти]. - Užgorod : Lýra, 2015. - 104 c. 1Мистецтво  У корзину
8Т32Темко, Г. Третій Рим: імперія проти України : іст.-політ. нарис. – Київ : BeeZone, 2004. – 343 с.0Історія  У корзину
9Т32Темный, М. М. Любительское виноградарство : справ. пособие. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Донецк : Донбас, 1988. - 207 с. 1Сільське та лісове господарство   У корзину
10Т33Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках / [М. В. Попович та ін.] ; за ред. М. В. Поповича ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наук. думка, 2012. — 454, [2] с. ^1Філософські науки  У корзину
12345678910111213