Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 110 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т31Телеснин, Р. В. Молекулярная физика : учеб. пособие для вузов. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Высш. шк., 1973. - 360 с. :ил.1Природничі науки  У корзину
2Т32Temnov, A. Mein Unterschrift : Zbierka komorných skladieb [Ноти]. - Užgorod : Lýra, 2015. - 104 c. 1Мистецтво  У корзину
3Т32Темко, Г. Третій Рим: імперія проти України : іст.-політ. нарис. – Київ : BeeZone, 2004. – 343 с.0Історія  У корзину
4Т32Темный, М. М. Любительское виноградарство : справ. пособие. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Донецк : Донбас, 1988. - 207 с. 1Сільське та лісове господарство   У корзину
5Т33Тендряков, В. Ф. Покушение на миражи ; Чистые воды Китежа. - Москва : Худож. лит., 1987. - 303 с.0Художня література  У корзину
6Т33Творча спадщина Симона Петлюри в конктексті сучасного державотворення : Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Голови Директорії та Голов. Отамана військ Укр. Нар. Респ. Симона Петлюри. Київ, 20 трав. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка та ін. ; [За заг. ред. В.Сергійчука]. — Київ : [Укр. Вид. Спілка], 2005. — 237 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.*3Держава і право  У корзину
8Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за ред. С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 448 с.*0Держава і право  У корзину
9Т33Теорія літератури в Польщі : антол. текстів, друга пол. ХХ - поч. ХХІ ст. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2008. - 531 с. 0Філологічні науки  У корзину
10Т33Теория аппроксимации и гармонический анализ / В. П. Моторный, В. Ф. Бабенко, А. А. Довгошей, О. И. Кузнецова ; [отв. ред. В. И. Рязанов]. — Киев : Наук. думка, 2012. — 313, [5] с. : ил.1Природничі науки  У корзину
1234567891011