Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 127 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т26Тваринний світ України : правова охорона, використання та відтворення / за ред. Г. І. Балюк. - Київ : Юрінком Інтер, 2010. - 384 с.1Держава і право  У корзину
2Т28Творчість Олександра Архипенка у контексті світової культури : матеріали круглого столу, [який проходив 23 січ. 2004 р. у рамках виставки ”Олександр Архипенко та його спадкоємці”, груд. 2003 – січ. 2004, Нац. худож. музей України] / Нім. культур. центр Ґете-ін-т у Києві, Нац. худож. музей України ; [підгот., ред.: Т. Грущенко, В. Грицук ; пер. з нім. мови: О. Сидор ; перед. слово: Д. Штюдеманн]. — Київ : Форсал 8, 2005. — 48 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
3Т28Твоя планета Земля : кн. для читання про природу для мол. школярів / авт.-упоряд. : В. О. Мартиненко, В. М. Волощук. - Київ : Інтерпрес ЛТД, 2001. - 352 с. : іл. *0Художня література  У корзину
4Т29Театральная энциклопедия. Т. 1. - Москва, Сов. энцикл., 1961. - 1214 с.2Мистецтво  У корзину
5Т29Театральная энциклопедия. Т. 2. - Москва, Сов. энцикл., 1963. - 1213 с.2Мистецтво  У корзину
6Т29Театральная энциклопедия. Т. 3. - Москва, Сов. энцикл., 1964. - 1086 с.1Мистецтво  У корзину
7Т29Театральная энциклопедия. Т. 4. - Москва, Сов. энцикл., 1965. - 1151 с.2Мистецтво  У корзину
8Т29Театр французского классицизма : Пьер Корнель ; Жан Расин : пер. с фр. - Москва : Худож. лит., 1970. - 607 с. - (Библиотека всемирной литературы).2Художня література  У корзину
9Т29Theatrum humanae vitae : студії на пошану Наталі Яковенко : [зб. наук. ст. / редкол.: Н. Білоус та ін.]. — Київ : Laurus, 2012. — 623 с. : іл. - Укр., англ., пол.1Історія  У корзину
10Т30Теккерей, Уильям Мейкпис. Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания. - Москва : Кн. палата, 1989. - 488 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213