Знайти документ

Кількість назв:3581

 
Знайдено 347 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С89Субтельний, О. Мазепинці : Укр. сепаратизм на поч. ХVІІІ ст. - Київ : Либідь, 1994. - 240 с.*n*1Історія  У корзину
2С89Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : наук.-практ. зб. / НДІ ІВ НАПрН України. - Вип. 3. - Київ, 2013. - 183 с.0Держава і право  У корзину
3С89Субтельний, Орест. Україна : історія : пер. з англ. - Вид. 3-є, перероб. і допов. - Київ : Либідь, 1993. - 720 с.3Історія  У корзину
4С89Сумский художественный музей : путеводитель. - Харьков : Прапор, 1988. - 152 с. : ил.0Мистецтво  У корзину
5С89Сулейманов, Е. Збройна агресія Вірменії проти Азербайджану та тяжкі наслідки окупації / Ельхан Сулейманов, Вургун Сулейманов; [пер. І. Алієвої]. — Київ : Наук. думка, 2014. — 116 с. : табл., [12] арк. фотоіл.3Історія  У корзину
6С89Суд : зразки док. : заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, госп. судів ; порядок звернення до Європ. Суду з прав людини : практ. посіб. - Вид. 2-е, допов. і перероб. - Київ : Оріяни, 2002. - 240 с.1Держава і право  У корзину
7С89Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 190 с. : іл., табл.1Політика  У корзину
8С90Суровцова, Н. Спогади. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1996. - 432 с. : іл.*1Історія  У корзину
9С91Сучасна українська література / М-во культури і туризму України, Держ. закл. ”Нац. парлам. б-ка України” ; [підгот. О. Шимон ; відп. ред. І. Цуріна]. — Київ, 2009. — 55 с. — (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек; вип. 1).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10С91Сухово-Кобылин, А. В. Пьесы / А. В. Сухово-Кобылин, М. Е. Салтыков-Щедрин. - Москва : Правда, 1984. - 416 с. : ил.1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435