Знайти документ

Кількість назв:3998

 
Знайдено 376 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С66Сосюра, В. М. Третя рота : роман. -Київ : Рад. письменник, 1988. - 357 с.0Художня література  У корзину
2С66Сосновский, И. П. Редкие и исчезающие животные : по страницам Крас. кн. СССР. - Москва : Лесн. пром-сть, 1987. - 367 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
3С68Стаття 8 Конвенції про захист людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя / Н. Ахтирська, В. Філатов, Т. Фулей, Х. Хембах. - Київ : Істина, 2011. - 200 с. ۩ᴹᴷᴼ 1Держава і право  У корзину
4С68Сохань, Л. В. Поэзия жизнетворчества : размышления о таинствах души и превратностях человеческой жизни : стихи, афоризмы, максимы, сентенции, психол. эссе. — Т. 1. — Киев : Изд. Дом Д. Бураго, 2009. — 398 с. : ил., портр.2Художня література  У корзину
5С68Сохань, Л. В. Искусство жизнетворчества : предназначение. Жизнетворчество. Судьба : социол. очерки, соц.-психол. эссе, интервью, глоссарий. Т. 2. — Киев : Изд. Дом Д. Бураго, 2010. — 575 с. : ил., табл., портр.2Художня література  У корзину
6С68Софія : гуманітар.-релігієзнав. вісн. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015-. 2015: № 2 (4).0Релігія  У корзину
7С69Соціологія права : навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2004. — 286 с.0Суспільні науки в цілому  У корзину
8С69Соціологія : навч. посіб. / Байрак І. Р., Бойко І. І., Волобуєв В. І. та ін. - Вид. 3-є, допов. - Київ : Міленіум, 2007. - 350 с. 0Суспільні науки в цілому  У корзину
9С69Структурні виміри сучасного суспільства : курс лекцій / за ред. С. Макеєва. - Київ : Вища шк. соціології, 2006. - 372 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
10С69Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часопис / засн.: Ін-т соціологіх НАН України. — Київ, 1998-. 2016: № 1.0Суспільні науки в цілому  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738