Знайти документ

Кількість назв:3998

 
Знайдено 376 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : (енциклопед. курс) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Харків : Еспада, 2009. — 746 с. : табл. ^1Держава і право  У корзину
2С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : [підруч. для вищ. учб. закл.] / Нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Консум, 2001. — 655 с. : табл., схеми.^1Держава і право  У корзину
3С42Віктор Васильович Скопенко. - Київ : Академперіодика, 2010. - 61 с. - (Біобібліографія вчених України). 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
4С42Скирда, Л. Дзуйхіцу від сакури : [поет. рефлексія на новий, незнаний світ]. — Токіо : NAJUS, 2006. — 247 с.*3Художня література  У корзину
5С44Павло Скоропадський [Графічний матеріал] : [к-т листівок] : шляхет. дарунок гетьманівни Олени Скоропадської-Отт / Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури і мистецтв, Музей гетьманства ; авт. і упоряд. Г. Ярова. — [Б. м.] : Марка України, [2004?]. — 1 обкл. (8 окр. арк.)0Мистецтво  У корзину
6С44Михаил Скорульский : Воспоминания. Письма. Материалы / сост. Р. Н. Скорульская. - Киев : Муз. Украйина, 1988. - 326 с.1Мистецтво  У корзину
7С44Сковорода, Г. С. Пізнай в собі людину. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.1Філософські науки  У корзину
8С44Скопенко, В. В. Современные проблемы координационной химии : Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах / В. В. Скопенко, Л. И. Савранский. - Киев : Лыбидь, 2010. - 288 с. 9Природничі науки  У корзину
9С44Сковорода, Г. С. Розмова про істинне щастя. - Харків : Прапор, 2002. - 280 с. 0Художня література  У корзину
10С44Сковорода, Г. С. Твори. У 2 т. Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. - Київ : Обереги, 2005. - 479 с. - (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; Т. 6).1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738