Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 394 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С40Сіренко, Г. О. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів : [моногр. підруч. : спец. курс лекцій] / Г. Сіренко, В. Кириченко, І. Сулима. — Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. — 507 с. : іл., табл. 1Техніка  У корзину
2С40Сирота, В. І. Основи конструкції автомобілів : навч. посіб. - Київ : Арістей, 2005. - 280 с.0Техніка  У корзину
3С41Ситник, М. Катам наперекір : поезії, проза, спогади / упоряд. Н. Неврлий, Г. Булах. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1998. - 448 с.0Художня література  У корзину
4С41Ситкарева, О. В. Киевская крепость ХVІІІ-ХІХ вв. - Киев : Нац. Киево-Печер. ист.-культур. заповедник, 1997. - 196 с.1Мистецтво  У корзину
5С42Скиба, Р. Кольоровинки / [худож. С. Горобенко]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 45 с. : іл.43Художня література  У корзину
6С42Скеля-Студецький, М. За Україну! : поезії. - Б.м. : Вид. Конґр. Укр. Націоналістів, 1995. - 44 с. *1Художня література  У корзину
7С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : (енциклопед. курс) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Харків : Еспада, 2009. — 746 с. : табл.1Держава і право  У корзину
8С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : [підруч. для вищ. учб. закл.] / Нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Консум, 2001. — 655 с. : табл., схеми.1Держава і право  У корзину
9С42Віктор Васильович Скопенко. - Київ : Академперіодика, 2010. - 61 с. - (Біобібліографія вчених України). 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
10С42Скирда, Л. Дзуйхіцу від сакури : [поет. рефлексія на новий, незнаний світ]. — Токіо : NAJUS, 2006. — 247 с.2Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940