Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 297 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П21Пацурія, Н. Б. Страхове право України : навч. посіб. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 176 с.^1Держава і право  У корзину
2П21Пахаренко, В. І. Шкільне шевченкознавство : 9 кл. - Київ : Вид. дім " Шкіл. світ" ; Вид. Л. Галіцина, 2006. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").1Філологічні науки  У корзину
3П21Паустовский, К. Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2. Романы и повести. - Москва : Худож. лит., 1967. - 560 с. 1Художня література  У корзину
4П21Пацукевич, В. А. Романтична сюїта [Ноти] : для баяна. - Київ : Муз. Україна, 1988. - 32 с.2Мистецтво  У корзину
5П21Паустовский, К. Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 5. Повесть о жизни. - Москва : Худож. лит., 1968. - 576 с. 1Художня література  У корзину
6П21Паустовский, К. Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Литературные портреты ; Очерки ; Заметки. - Москва : Худож. лит., 1970. - 448 с.1Художня література  У корзину
7П22Пащенко, В. І. Антична література : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. - Вид. 3-є, стер. - Київ : Либідь, 2008. - 718 с.3Філологічні науки  У корзину
8П22Пащенко, В. І. Світ міфів та легенд Еллади : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. - Київ : Либідь, 2007. - 384 с. : іл. 0Філологічні науки  У корзину
9П24Педько, А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах. — Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2008. — 325 с. : іл., табл.0Економіка  У корзину
10П24Педагогічне оцінювання і тестування : правила, стандарти, відповідальність. - Київ : Майстер-клас, 2007. - 272 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930