Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 302 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78Програмування числових методів мовою Python : навч. посіб. / за ред. А. В. Анісімова. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 463 с.1Природничі науки  У корзину
2П78Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (метод. профіль). - Київ : КіМ, 2016. - 144 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3П78Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 трав. 2004 р. - Київ, 2004. - 530 с.0Політика  У корзину
4П78Про Олеся Гончара : літ.-крит. ст., листи, етюди. - Київ : Рад. письменник, 1978. - 431 с. *0Філологічні науки  У корзину
5П78Про Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка / М-во культури України ; Укр. центр культур. дослідж. ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, [2011]. - 58 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6П78Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т світ. економіки та міжнар. відносин НАН України ; [редкол.: Канцелярук Б. І. (голова) та ін.]. — Київ : КиМУ, 2010-. 2015: Вип. 10-11. 0Політика  У корзину
7П80Прокоп’юк, О. Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721–1786 рр.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ : Фенікс, 2008. — 295 с. : іл., табл.*100Релігія  У корзину
8П80Прокопов, Д. Є. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 895 с.0Філософські науки  У корзину
9П80Прокопович, Т. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович; [упорядкув., передм. В. Литвинова]. — Київ : Дніпро, 2012. — 615 с. : іл., портр. 2Філософські науки  У корзину
10П80Пройдаков, Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький.— 2-е вид., допов. і доопрац. — Київ : Вид. дім «СофтПрес», 2006. — 823 с. 0Техніка  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031