Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 310 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику : Україна, Київ 5-7 листоп. 2013 / під ред. В. М. Шестопалова, М. Г. Демчишина, В. О. Кендзери, Ю. О. Маслова. — Київ : Фенікс, 2013. — VI, 245 с. : іл., табл. — (Праці Міжнародної науково-практичної конференції під патронатом ЮНЕСКО).1Техніка  У корзину
2П78Проблеми кримінально-правових наук: історія, сучасність, міжнародний досвід : (Пам’яті проф. П. П. Михайленка) : тези доп. загальноунів. наук.-теорет. конф. - Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. - 192 с. ^2Держава і право  У корзину
3П78Про Степана Олійника : спогади, статті. - Київ : Рад. письменник, 1988. - 223 с. : ил. 0Філологічні науки  У корзину
4П78Про тварин : [казки для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. К. Іванова]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 70 с. : іл. — (Українські народні казки з вузликами).27Художня література  У корзину
5П78Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму. - смт. Брошнів-Осада, 2017. - 328 с.*1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6П78Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія. - Київ : Пед. думка, 2012. - 144 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7П78Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. — Київ : Ін-т історії НАН України, 1991-. 2007: Вип. 16, ч. 2. *1Історія  У корзину
8П78Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисціплін : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті А. Ф. Кречківського, 7-9 квіт. 2011 р. - Суми, 2011. - 252 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9П78Провотар, О. І. Приклади й задачі з теорії алгоритмів і математичної логіки : навч. посіб. / О. І. Провотар, О. С. Шкільняк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. — 167 с.1Природничі науки  У корзину
10П78Проблеми мистецької освіти : типолог. критерії та наук.-метод. розробка / Ін-т культурології Акад. мистецтв України. - Київ, 2008. - 400 с.1Мистецтво  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031