Знайти документ

Кількість назв:3998

 
Знайдено 281 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П84Процюк, С. Аргонавти : третя історія Марійки і Костика : [для серед. та ст. шк. віку]. — Київ : Грані – Т, 2008. — 62 с. : іл.*0Художня література  У корзину
2П85Тала Пруткова. Дівчинка з папірусом : (новели). - Київ : Поліграфсервіс, 2015. - 140 с.0Художня література  У корзину
3П85Прушинський, М. Драма Пілсудського. Війна 1920. – Київ, 1997. – 335 с.0Історія  У корзину
4П85Прус, Болеслав. Фараон : роман : пер. с пол. - Москва : Правда, 1988. - 720 с. : ил.1Художня література  У корзину
5П85Сочинения Козьмы Пруткова. - Москва : Худож. лит., 1976. - 381 с.0Художня література  У корзину
6П86Психология личности : словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. - Киев : Рута, 2001. - 320 с. 0Психологія  У корзину
7П86Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – Київ : НаУКМА, 2017. – 92 с.*1Суспільні науки в цілому  У корзину
8П86Психологія вищої школи : [підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідова] ; за ред. О. І. Власової ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 405 с. : табл.^1Психологія  У корзину
9П86Психологический словарь. - Москва : Педагогика, 1983. - 448 с. 1Психологія  У корзину
10П87Птушкін, В. М. Соната для скрипки та фортепіапно [Ноти]. - Київ : Муз. Україна, 1988. - 40 с.1Мистецтво  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829