Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 297 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78Про Олеся Гончара : літ.-крит. ст., листи, етюди. - Київ : Рад. письменник, 1978. - 431 с. *1Філологічні науки  У корзину
2П78Про Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка / М-во культури України ; Укр. центр культур. дослідж. ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, [2011]. - 58 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3П78Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т світ. економіки та міжнар. відносин НАН України ; [редкол.: Канцелярук Б. І. (голова) та ін.]. — Київ : КиМУ, 2010-. 2015: Вип. 10-11.^ 0Політика  У корзину
4П80Прокоп’юк, О. Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721–1786 рр.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ : Фенікс, 2008. — 295 с. : іл., табл.^100Релігія  У корзину
5П80Прокопов, Д. Є. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 895 с.0Філософські науки  У корзину
6П80Прокопович, Т. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович; [упорядкув., передм. В. Литвинова]. — Київ : Дніпро, 2012. — 615 с. : іл., портр. 2Філософські науки  У корзину
7П80Пройдаков, Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький.— 2-е вид., допов. і доопрац. — Київ : Вид. дім «СофтПрес», 2006. — 823 с. 1Техніка  У корзину
8П81Пронь, Л. М. Плетениця долі : поезії. - Київ : Просвіта, 2010. - 118 с.0Художня література  У корзину
9П81Пророкова, С. А. Исаак Ильич Левитан. - Киев : Рад. шк., 1990. - 159 с.2Мистецтво  У корзину
10П83Протас, М. А. Скульптурные симпозиумы Украины : стилистико-парадигм. эволюция / Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства. — Киев : Феникс, 2012. — 397, [2] с. : ил.^2Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930