Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 297 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику : Україна, Київ 5-7 листоп. 2013 / під ред. В. М. Шестопалова, М. Г. Демчишина, В. О. Кендзери, Ю. О. Маслова. — К. : Фенікс, 2013. — VI, 245 с. : іл., табл. — (Праці Міжнародної науково-практичної конференції під патронатом ЮНЕСКО).^1Техніка  У корзину
2П78Про Степана Олійника : спогади, статті. - Київ : Рад. письменник, 1988. - 223 с. : ил. 0Філологічні науки  У корзину
3П78Про тварин : [казки для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. К. Іванова]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 70 с. : іл. — (Українські народні казки з вузликами).^41Художня література  У корзину
4П78Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія. - Київ : Пед. думка, 2012. - 144 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5П78Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисціплін : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті А. Ф. Кречківського, 7-9 квіт. 2011 р. - Суми, 2011. - 252 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
6П78Провотар, О. І. Приклади й задачі з теорії алгоритмів і математичної логіки : навч. посіб. / О. І. Провотар, О. С. Шкільняк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. — 167 с.^1Природничі науки  У корзину
7П78Проблеми мистецької освіти : типолог. критерії та наук.-метод. розробка / Ін-т культурології Акад. мистецтв України. - Київ, 2008. - 400 с.1Мистецтво  У корзину
8П78Програмування числових методів мовою Python : навч. посіб. / за ред. А. В. Анісімова. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 463 с.^1Природничі науки  У корзину
9П78Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (метод. профіль). - Київ : КіМ, 2016. - 144 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
10П78Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 трав. 2004 р. - Київ, 2004. - 530 с.0Політика  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930