Знайти документ

Кількість назв:3581

 
Знайдено 255 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П85Прушинський, М. Драма Пілсудського. Війна 1920. – Київ, 1997. – 335 с.1Історія  У корзину
2П85Прус, Болеслав. Фараон : роман : пер. с пол. - Москва : Правда, 1988. - 720 с. : ил.1Художня література  У корзину
3П85Сочинения Козьмы Пруткова. - Москва : Худож. лит., 1976. - 381 с.0Художня література  У корзину
4П86Психология личности : словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. - Киев : Рута, 2001. - 320 с. 0Психологія  У корзину
5П86Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – Київ : НаУКМА, 2017. – 92 с. ۩ ᴹᴷᴼ2Суспільні науки в цілому  У корзину
6П86Психологический словарь. - Москва : Педагогика, 1983. - 448 с. 1Психологія  У корзину
7П87Птушкін, В. М. Соната для скрипки та фортепіапно [Ноти]. - Київ : Муз. Україна, 1988. - 40 с.1Мистецтво  У корзину
8П88Публіцист мислі і серця : зб. праць на пошану 80-річчя Р. Олійника-Рахманного / передм. І. Дзюби ; упоряд. Ф. Погребенник. - Київ : Четверта хвиля, 2000. - 352 с.0Філологічні науки  У корзину
9П88Пултавська, Ванда. Саме життя : кн. про культуру відповідальності : пер. з пол. - Київ : Фенікс, 2010. - 254 с.0Філософські науки  У корзину
10П89Пустовойтов, В. Г. Елементи теорії множин у школі : навч. посіб. для учнів серед. і ст. кл. - Київ , 1998. - 98 с.1Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526