Знайти документ

Кількість назв:3998

 
Знайдено 281 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78Про Степана Олійника : спогади, статті. - Київ : Рад. письменник, 1988. - 223 с. : ил. 0Філологічні науки  У корзину
2П78Про тварин : [казки для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. К. Іванова]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 70 с. : іл. — (Українські народні казки з вузликами).^50Художня література  У корзину
3П78Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія. - Київ : Пед. думка, 2012. - 144 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4П78Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисціплін : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті А. Ф. Кречківського, 7-9 квіт. 2011 р. - Суми, 2011. - 252 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5П78Проблеми мистецької освіти : типолог. критерії та наук.-метод. розробка / Ін-т культурології Акад. мистецтв України. - Київ, 2008. - 400 с.*1Мистецтво  У корзину
6П78Програмування числових методів мовою Python : навч. посіб. / за ред. А. В. Анісімова. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 463 с.0Природничі науки  У корзину
7П78Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (метод. профіль). - Київ : КіМ, 2016. - 144 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8П78Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 трав. 2004 р. - Київ, 2004. - 530 с.0Політика  У корзину
9П78Про Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка / М-во культури України ; Укр. центр культур. дослідж. ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, [2011]. - 58 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10П80Прокопов, Д. Є. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 895 с.0Філософські науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829