Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 310 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П68Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні. — Київ : Юрид. думка, 2006. — 378 с. : іл., табл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
2П68Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. - Київ : Кондор, 2012. - 616 с. ^1Держава і право  У корзину
3П69Практикум із військової психології : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 271 с.0Психологія  У корзину
4П69Практична психологія у сучасному вимірі : VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів : тези доп. : 9 квіт. 2015 р. / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ : Ун-т А. Нобеля, 2015. — 146 с. : табл.0Психологія  У корзину
5П70Прашкевич, Г. Школа геніїв : [фантастика]. - Київ : Джерела М, 2005. - 320 с.^0Художня література  У корзину
6П70Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / М-во культури і туризму України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2007-. 2013: Вип. 81Культура. Наука. Освіта  У корзину
7П70Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / М-во культури і туризму України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2007-. 2012: Вип. 71Культура. Наука. Освіта  У корзину
8П71Прекрасное пленяет навсегда : из англ. поэзии ХVІІІ-ХІХ веков. - Москва : Моск. рабочий, 1988. - 620 с.0Художня література  У корзину
9П73Прецизійні пристрої і прилади оптотехніки / [Л. В. Поперенко та ін.] ; за ред. Л. В. Поперенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 703 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
10П75Пригодницькі : [казки для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. текстів та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. А. Шигаєва]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 63 с. : іл. — (Українські народні казки з вузликами).8Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031