Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 297 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П73Прецизійні пристрої і прилади оптотехніки / [Л. В. Поперенко та ін.] ; за ред. Л. В. Поперенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 703 с. : іл., табл.^ 1Природничі науки  У корзину
2П75Пригодницькі : [казки для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. текстів та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. А. Шигаєва]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 63 с. : іл. — (Українські народні казки з вузликами).^33Художня література  У корзину
3П75Прикордонні : [казки : для дітей мол. та серед. шк. віку] / [упоряд., підгот. текстів та прим. Л. Демської-Будзуляк]. — Київ : Граніт-Т, 2008. — 76 с. : іл. — (Українські народні казки з вузликами).^38Художня література  У корзину
4П75Прибегина, Г. А. Петр Ильич Чайковский. - 2-е изд. - Москва : Музыка, 1984. - 191 с.3Мистецтво  У корзину
5П75Філософія : посібник / Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. — Київ : Вид. центр «Академія», 2001. — 575 с. — (Альма-матер).0Філософські науки  У корзину
6П75Прищенко, С. В. Основи рекламного дизайну : підручник / С. Прищенко, Є. Антонович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т дизайну та реклами. — Київ : НАКККіМ, 2017. — 381 с. : іл.^1Мистецтво  У корзину
7П75Приступенко, Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 334 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8П75Прибутько, П. С. Філософія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько, Т. В. Кондратюк-Антонова, В. І. Стус. — 2-е вид., стер. — Київ : Паливода А. В., 2005. — 140 с.0Філософські науки  У корзину
9П75Прибутько, П. С. Політологія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько, С. І. Вировий, Р. В. Михайленко. — Київ : Вид. Паливода А. В., 2005. — 152 с.2Політика  У корзину
10П75Шедеври архітектури України = Masterpieces of architecture in Ukraine / [упоряд. Л. В. Прибєга (Лучанський) ; фот. А. Л. Прибєга]. — Київ : Мистецтво, 2016. — 223 с. : іл. – укр. мова, рез. і текстівки англ. ᵖᵠ^1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930