Знайти документ

Кількість назв:3581

 
Знайдено 255 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78Про Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка / М-во культури України ; Укр. центр культур. дослідж. ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, [2011]. - 58 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2П80Прокопов, Д. Є. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 895 с.0Філософські науки  У корзину
3П80Прокопович, Т. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович; [упорядкув., передм. В. Литвинова]. — Київ : Дніпро, 2012. — 615 с. : іл., портр. 2Філософські науки  У корзину
4П80Пройдаков, Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький.— 2-е вид., допов. і доопрац. — Київ : Вид. дім «СофтПрес», 2006. — 823 с. 2Техніка  У корзину
5П81Пронь, Л. М. Плетениця долі : поезії. - Київ : Просвіта, 2010. - 118 с.0Художня література  У корзину
6П81Пророкова, С. А. Исаак Ильич Левитан. - Киев : Рад. шк., 1990. - 159 с.2Мистецтво  У корзину
7П83Протопопов, В. В. История полифонии в ее важнейших явлениях : Западноевропейская классика ХVІІІ-ХІХ веков : учебник для вузов. - Москва : Музыка, 1965. - 615 с. 1Мистецтво  У корзину
8П84Проценко, Л. А. Київський некрополь : путівник-довідник. - Київ : Укр. письменник, 1994. - 334 с. 1Філологічні науки  У корзину
9П84Професор С. Л. Франкфурт (1866-1954) - видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні : (до 150-річчя від дня народження) : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 листоп. 2016 р. Ч. 2. - Київ, 2016. - 432 с. ۩ ᴹᴷᴼ1Історія  У корзину
10П85Тала Пруткова. Дівчинка з папірусом : (новели). - Київ : Поліграфсервіс, 2015. - 140 с.0Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526