Знайти документ

Кількість назв:3581

 
Знайдено 255 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П67Поезія : Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус . - 2-е вид., доп. — Київ : Наук. думка, 1999. — 271 с. — (Бібліотека школяра).0Художня література  У корзину
2П67Поэзия Европы. В 3 т. Т. 2. - Москва : Худож. лит., 1979. - 571 с.1Художня література  У корзину
3П68Правова держава : щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1992-. 2014: Вип. 250Держава і право  У корзину
4П68Правда о Киево-Печерской Лавре : сб. ст. / Киево-Печер. гос. ист.-культ. заповедник. - Киев, 1963. - 107 с.1Історія  У корзину
5П68Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні. — Київ : Юрид. думка, 2006. — 378 с. : іл., табл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6П69Підприємництво. Практикум : навч. посіб. / І. І. Мазур та ін. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2016. - 255 с.0Економіка  У корзину
7П69Практикум із військової психології : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 271 с.0Психологія  У корзину
8П70Прасолова, С. П. Кредитування і контроль : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Київ : Ліра-К, 2008. - 201 с.4Економіка  У корзину
9П70Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / М-во культури і туризму України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2007-. 2013: Вип. 81Культура. Наука. Освіта  У корзину
10П71Прекрасное пленяет навсегда : из англ. поэзии ХVІІІ-ХІХ веков. - Москва : Моск. рабочий, 1988. - 620 с.0Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526