Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 310 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 704 с. 0Політика  У корзину
2П50Політична історія України. XX століття. У 6 т. Т. 1. На зламі століть (кінець XIX ст. – 1917 p.)] / Леванець Ю.А., Нагорна Л.П., Кармазіна М.С. - Київ : Генеза, 2002. — 420 с. : іл. 0Політика  У корзину
3П50Полікарпов, В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. - 4-е вид., випр. і допов. - Київ : Знання, 2000. - 359 с.0Історія  У корзину
4П50Політичні проблеми сучасної України : аналіт. доп. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. — 599 с. : іл., табл.0Політика  У корзину
5П50Поліщук, Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. - 492 с.1Історія  У корзину
6П50Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. - 188 с.0Політика  У корзину
7П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 656 с. 0Політика  У корзину
8П52Поломошнов, Б. Е. Похвала подлости / Б. Поломошнов, Е. Поломошнов. - Киев : Кафедра, 2013. - 216 с.0Філософські науки  У корзину
9П52Полоз, М. Г. Симфонічні твори [Ноти]. — Київ : Муз. Україна, 2008. — 240 c.0Мистецтво  У корзину
10П52Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1993 . – 640 с.*1Історія  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031