Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 302 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П49Політика в особах (політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) : навч. посіб. / [Ф. М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. — 397 с.0Політика  У корзину
2П49Політична філософія : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв, В. В. Кривошеїн, В. Ю. Полянська ; за ред. Є. М. Суліми. — Київ : Знання, 2006. — 799 с. : табл. 0Філософські науки  У корзину
3П50Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. - Київ : Академвидав, 2004. - 671 с. - (Альма-матер).0Економіка  У корзину
4П50Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с. 0Політика  У корзину
5П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 704 с. 0Політика  У корзину
6П50Політична історія України. XX століття. У 6 т. Т. 1. На зламі століть (кінець XIX ст. – 1917 p.)] / Леванець Ю.А., Нагорна Л.П., Кармазіна М.С. - Київ : Генеза, 2002. — 420 с. : іл. 0Політика  У корзину
7П50Полікарпов, В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. - 4-е вид., випр. і допов. - Київ : Знання, 2000. - 359 с.0Історія  У корзину
8П50Політичні проблеми сучасної України : аналіт. доп. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. — 599 с. : іл., табл.0Політика  У корзину
9П50Поліщук, Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. - 492 с.1Історія  У корзину
10П50Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. - 188 с.1Політика  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031