Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 310 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П45Поезія ваґантів / пер. М. Борецького та А. Содомори. - Львів : Світ, 2007. - 264 с. - Латин., укр.0Художня література  У корзину
2П47Позашкільний туризм і краєзнавство в Україні: історія та сьогодення / авт.-упоряд: Н. Савченко та ін. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2010. - 408 с. *0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3П48Покальчук, Ю В. Заборонені ігри : повісті. - Харків : Фоліо, 2005. - 222 с. - (Графіті). ^0Художня література  У корзину
4П48Покальчук, О. Як правильно сісти в куток ; Не думая о медведе. — Київ : Грані-Т, 2007. — 208 с. — (De profundis).1Філософські науки  У корзину
5П48Покажчик рукописів і стародруків, переданих у 1976 р. з Бахчисарайського історико-археологічного музею до Державної Публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна / упоряд. , вступ. ст., комент. Н. Абдульваапа. - Сімферополь : ДОЛЯ, 2007. - 148 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6П49Політична наука. Методи досліджень : підручник. - Київ : Академія, 2012. - 320 с.1Політика  У корзину
7П49Полевой, В. М. Двадцатый век : Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — Москва : Сов. художник, 1989. — 454 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
8П49Політика в особах (політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) : навч. посіб. / [Ф. М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. — 397 с.0Політика  У корзину
9П49Політична філософія : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв, В. В. Кривошеїн, В. Ю. Полянська ; за ред. Є. М. Суліми. — Київ : Знання, 2006. — 799 с. : табл. 0Філософські науки  У корзину
10П50Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с. 0Політика  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031