Знайти документ

Кількість назв:3998

 
Знайдено 281 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П48Покальчук, О. Як правильно сісти в куток ; Не думая о медведе. — Київ : Грані-Т, 2007. — 208 с. — (De profundis).*5Філософські науки  У корзину
2П48Покажчик рукописів і стародруків, переданих у 1976 р. з Бахчисарайського історико-археологічного музею до Державної Публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна / упоряд. , вступ. ст., комент. Н. Абдульваапа. - Сімферополь : ДОЛЯ, 2007. - 148 с.^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3П49Політична наука. Методи досліджень : підручник. - Київ : Академія, 2012. - 320 с.1Політика  У корзину
4П49Полевой, В. М. Двадцатый век : Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — Москва : Сов. художник, 1989. — 454 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
5П49Політика в особах (політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) : навч. посіб. / [Ф. М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. — 397 с.0Політика  У корзину
6П49Політична філософія : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв, В. В. Кривошеїн, В. Ю. Полянська ; за ред. Є. М. Суліми. — Київ : Знання, 2006. — 799 с. : табл. 0Філософські науки  У корзину
7П50Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. - Київ : Академвидав, 2004. - 671 с. - (Альма-матер).0Економіка  У корзину
8П50Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с. 0Політика  У корзину
9П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 704 с. 0Політика  У корзину
10П50Політична історія України. XX століття. У 6 т. Т. 1. На зламі століть (кінець XIX ст. – 1917 p.)] / Леванець Ю.А., Нагорна Л.П., Кармазіна М.С. - Київ : Генеза, 2002. — 420 с. : іл. 0Політика  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829