Знайти документ

Кількість назв:3581

 
Знайдено 255 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П50Політичні проблеми сучасної України : аналіт. доп. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. — 599 с. : іл., табл.*1Політика  У корзину
2П50Поліщук, Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. - 492 с.1Історія  У корзину
3П50Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. - 188 с.1Політика  У корзину
4П50Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башняніна. - 3-є вид., перероб. і випр. - Львів: Новий Світ-2000, 2004. - 480 с.1Економіка  У корзину
5П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 656 с. 1Політика  У корзину
6П52Поломошнов, Б. Е. Похвала подлости / Б. Поломошнов, Е. Поломошнов. - Киев : Кафедра, 2013. - 216 с.1Філософські науки  У корзину
7П52Полоз, М. Г. Симфонічні твори [Ноти]. — Київ : Муз. Україна, 2008. — 240 c.1Мистецтво  У корзину
8П52Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 1995 . – 588 с.0Історія  У корзину
9П52Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 1995. – 606 с.0Історія  У корзину
10П52Полонська-Василенко, Н. Д. Українська Академія Наук : нарис історії. – Київ : Наук. думка, 1993. – 415 с.0Історія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526