Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 297 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П44Подвиг, В. П. Мастерская Сергея Бондарчука / В. П. Подвиг, А. Ф. Черненко. - Москва : Искусство, 1985. - 400 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
2П44Підопригора, О. А. Основи римського приватного права : підручник для студентів юрид. вузів і ф-тів. - Київ : Вентурі, 1997. - 336 с.3Держава і право  У корзину
3П45Поетика / АН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 1992. - 211 с. *1Філологічні науки  У корзину
4П45Португальський сонет : антологія / у перекладах Г. Латника. - Львів : Кальварія, 200 с.0Художня література  У корзину
5П45Поезія ваґантів / пер. М. Борецького та А. Содомори. - Львів : Світ, 2007. - 264 с. - Латин., укр.0Художня література  У корзину
6П48Покальчук, О. Як правильно сісти в куток ; Не думая о медведе. — Київ : Грані-Т, 2007. — 208 с. — (De profundis).2Філософські науки  У корзину
7П48Покажчик рукописів і стародруків, переданих у 1976 р. з Бахчисарайського історико-археологічного музею до Державної Публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна / упоряд. , вступ. ст., комент. Н. Абдульваапа. - Сімферополь : ДОЛЯ, 2007. - 148 с.^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8П49Політична наука. Методи досліджень : підручник. - Київ : Академія, 2012. - 320 с.1Політика  У корзину
9П49Полевой, В. М. Двадцатый век : Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — Москва : Сов. художник, 1989. — 454 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
10П49Політика в особах (політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) : навч. посіб. / [Ф. М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. — 397 с.0Політика  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930