Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 101 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основи виробничого навчання з професії ”Кравець” : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Рябчиков, Н. В. Божко, А. В. Пермінова, С. О. Шебельник. — Харків : Точка, 2012. — 431 с. : іл., табл.0Техніка  У корзину
2О75Основи економічної теорії : Підручник. У 2 кн. Кн. 1. Суспільне виробництво. Ринкова економіка / за ред. Ю. В. Ніколенка. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Либідь, 1998. - 272 с.1Економіка  У корзину
3О75Основи економічної теорії : Підручник. У 2 кн. Кн. 2. Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / за ред. Ю. В. Ніколенка. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Либідь, 1998. - 266 с.1Економіка  У корзину
4О75Основи ґендерно-чутливого публічного управління : метод. рек. : навч. модуль / UNFPA, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [уклад.: М. М. Білинська, В. А. Малюська ; за заг. ред. М. М. Білинської]. — Київ : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2016. — 119 с. : табл.1Суспільні науки в цілому  У корзину
5О75Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська, О. В. Федан. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 341 с.1Психологія  У корзину
6О76Остапенко, Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. - Київ : Академія, 2011. - 248 с. - (Альма-матер).0Культура. Наука. Освіта  У корзину
7О76Остафійчук, В. Ф. Історія України. Сучасне бачення : навч. посіб. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 348 с. *1Історія  У корзину
8О77Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посіб. / Аксьонова О. Ф., Гарбуз О. В., Маслій О. Г., М’ячиков О. В. - Київ : Ліра-К, 2011. - 155 с. 0Природничі науки  У корзину
9О77Острик, В. І. Контактна механіка : підручник. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. - 560 с.^2Природничі науки  У корзину
10О77Островер, Л. И. Тадеуш Костюшко. - Москва : Мол. гвардия, 1961. - 272 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 3 (317)).1Історія  У корзину
1234567891011