Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 111 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основи менеджменту : термінол. слов. / М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [уклад. Філіна А. П., Клочко В. П.]. — Київ : ДАКККіМ, 2009. — 147 с.^1Економіка  У корзину
2О75Основы здоровья и физическая культура : учебник для 4 кл. общеобразоват. учеб. заведений / авт.: В. Г. Арефьев, В. М. Ермолова, А. Б. Качеров и др. - Киев : Просвіта, 2004. - 176 с. : ил.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3О75Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посіб. / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 154 с.0Природничі науки  У корзину
4О75Основы лечебного питания беременных. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Здоровья, 1989. - 144 с. 0Медицина  У корзину
5О75Основи практичної психології : підруч. для студ. вищ. Навч. закл. – Київ : Либідь, 1999. – 533 с.0Психологія  У корзину
6О75Осповат, Л. С. Гарсиа Лорка. - Москва : Мол. гвардия, 1965. - 430 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 16 (410)).0Філологічні науки  У корзину
7О75Основи етнодержавознавства : підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с.0Держава і право  У корзину
8О75Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посіб. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. - Київ : КВІЦ, 2003. - 431 с.2Природничі науки  У корзину
9О75Основи економічної теорії : посібник / за ред. С. В. Мочерного. - Київ : Академія, 1998. - 464 с. - (Гаудеамус).1Економіка  У корзину
10О75Основи виробничого навчання з професії ”Кравець” : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Рябчиков, Н. В. Божко, А. В. Пермінова, С. О. Шебельник. — Харків : Точка, 2012. — 431 с. : іл., табл.0Техніка  У корзину
123456789101112