Знайти документ

Кількість назв:4282

 
Знайдено 104 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основы здоровья и физическая культура : учебник для 4 кл. общеобразоват. учеб. заведений / авт.: В. Г. Арефьев, В. М. Ермолова, А. Б. Качеров и др. - Киев : Просвіта, 2004. - 176 с. : ил.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
2О75Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посіб. / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 154 с.0Природничі науки  У корзину
3О75Основи практичної психології : підруч. для студ. вищ. Навч. закл. – Київ : Либідь, 1999. – 533 с.0Психологія  У корзину
4О75Осповат, Л. С. Гарсиа Лорка. - Москва : Мол. гвардия, 1965. - 430 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 16 (410)).0Філологічні науки  У корзину
5О75Основи етнодержавознавства : підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с.0Держава і право  У корзину
6О75Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посіб. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. - Київ : КВІЦ, 2003. - 431 с.2Природничі науки  У корзину
7О75Основи виробничого навчання з професії ”Кравець” : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Рябчиков, Н. В. Божко, А. В. Пермінова, С. О. Шебельник. — Харків : Точка, 2012. — 431 с. : іл., табл.0Техніка  У корзину
8О75Основи ґендерно-чутливого публічного управління : метод. рек. : навч. модуль / UNFPA, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [уклад.: М. М. Білинська, В. А. Малюська ; за заг. ред. М. М. Білинської]. — Київ : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2016. — 119 с. : табл.1Суспільні науки в цілому  У корзину
9О75Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська, О. В. Федан. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 341 с.0Психологія  У корзину
10О76Остафійчук, В. Ф. Історія України. Сучасне бачення : навч. посіб. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 348 с.0Історія  У корзину
1234567891011