Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 103 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О72Осадча, Ю. В. Японська его-проза Ватакуші-Шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст. — Київ : Наук. думка, 2013. — 302 с. : іл. — (Проект ”Наукова книга” (молоді вчені)).2Філологічні науки  У корзину
2О72Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія. Кн. 1. - Київ ; Суми, 2015. - 429 с.0Психологія  У корзину
3О72Осадчук, П. І. Загострене чуття провини : лірико-публіцист. кардіограма часу / Петро Осадчук. — Київ : Світ Успіху, 2013. — 494, [1] с. : іл.1Художня література  У корзину
4О72Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія. Кн. 2. - Київ ; Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. - 540 с.0Психологія  У корзину
5О75Основи організації роботи в мережі Internet / Публ. б-ка ім. Лесі Українки. - Київ, 2006. - 83 с. *0Техніка  У корзину
6О75Оссовская, М. Рыцарь и буржуа : исслед. по истории морали : пер. с пол. - Москва : Прогресс, 1987. - 528 с. 0Філософські науки  У корзину
7О75Основи здоров’я і фізична культура : підручник для 4 кл. - Київ : Просвіта, 2004. - 176 с. : іл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8О75Осока, С. Небесна падалиця : поезія. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 141 с.^98Художня література  У корзину
9О75Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 6-е, стер. — Київ : Либідь, 2006. — 632 с. 14Психологія  У корзину
10О75Основи менеджменту : термінол. слов. / М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [уклад. Філіна А. П., Клочко В. П.]. — Київ : ДАКККіМ, 2009. — 147 с.1Економіка  У корзину
1234567891011