Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 94 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посіб. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. - Київ : КВІЦ, 2003. - 431 с.4Природничі науки  У корзину
2О75Основи криптографічного захисту інформації : підручник / Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О. Хорошко, Ю. Є. Яремчук. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 199 с.1Техніка  У корзину
3О75Основи економічної теорії : посібник / за ред. С. В. Мочерного. - Київ : Академія, 1998. - 464 с. - (Гаудеамус).1Економіка  У корзину
4О75Основи виробничого навчання з професії ”Кравець” : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Рябчиков, Н. В. Божко, А. В. Пермінова, С. О. Шебельник. — Харків : Точка, 2012. — 431 с. : іл., табл.0Техніка  У корзину
5О75Основи економічної теорії : Підручник. У 2 кн. Кн. 1. Суспільне виробництво. Ринкова економіка / за ред. Ю. В. Ніколенка. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Либідь, 1998. - 272 с.1Економіка  У корзину
6О75Основи економічної теорії : Підручник. У 2 кн. Кн. 2. Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / за ред. Ю. В. Ніколенка. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Либідь, 1998. - 266 с.1Економіка  У корзину
7О75Основи ґендерно-чутливого публічного управління : метод. рек. : навч. модуль / UNFPA, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [уклад.: М. М. Білинська, В. А. Малюська ; за заг. ред. М. М. Білинської]. — Київ : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2016. — 119 с. : табл.1Суспільні науки в цілому  У корзину
8О75Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська, О. В. Федан. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 341 с.10Психологія  У корзину
9О76Остапенко, Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. - Київ : Академія, 2011. - 248 с. - (Альма-матер).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10О76Остафійчук, В. Ф. Історія України. Сучасне бачення : навч. посіб. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 348 с. *n*1Історія  У корзину
12345678910